Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.02.2017.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)


Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Član 1.

U Uredbi o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13 i 76/15), u članu 2. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) Obveznici unosa podataka u Registar (u daljem tekstu: OUPR) jesu ministarstva nadležna za poslove: regionalnog razvoja, privrede, turizma, zapošljavanja, nacionalnog investicionog plana, infrastrukture, energetike, poljoprivrede, trgovine, šumarstva, vodoprivrede, finansija, životne sredine, rudarstva, prostornog planiranja, prosvete, nauke, tehnološkog razvoja, kulture, informisanja, zdravlja, Fond za razvoj Republike Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Razvojna agencija Srbije, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Sekretarijat za privredu grada Beograda;”.

Član 2.

Obrazac za elektronski unos podataka u Registar, koji je odštampan uz Uredbu o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13 i 76/15) i čini njen sastavni deo, zamenjuje se novim Obrascem za elektronski unos podataka u Registar, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

OUPR su dužni da podatke koji se odnose na podsticanje regionalnog razvoja iz 2016. godine, dostave Agenciji u elektronskoj formi, na način propisan ovom uredbom, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print