Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.07.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 70/2017)


Na osnovu člana 43. stav 3, člana 46. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 14. juna 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 45/17 i 56/17 – ispravka), u Listi B, grupa J, cena leka na veliko za pakovanje za lek VERORAB (JKL 0011863) menja se i glasi:

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO Pakovanje i jačina leka Naziv proizvođača leka Država proizvodnje leka Cena leka na veliko za pakovanje DDD Cena leka na veliko po DDD Participacija osiguranog lica Indikacija Napomena
0011863 J07BG01 vakcina protiv besnila VERORAB prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju bočica sa rastvaračem u ampuli, 5 po 0,5 ml (2,5 i.j./0,5ml) Sanofi Pasteur Francuska 7.224,80 - - - Prema programu obavezne imunizacije.

Član 2.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print