Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2017)


Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar rudarstva i energetike donosi

UREDBU
o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

Član 1.

U Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS”, br. 111/15 i 106/16), Prilog 3. Izveštaj o skladištenju i transportu tečnih goriva naftnog porekla, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se Prilogom 3. Izveštaj o skladištenju i transportu tečnih goriva naftnog porekla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print