Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
19.10.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)


Na osnovu člana 18. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10) i člana 26. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine – prečišćen tekst („Službeni glasnik RS”, broj 20/12),

Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2017. godini, održanoj 17. oktobra 2017. godine, donela je

ODLUKU
o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

U Odluci o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama („Službeni glasnik RS”, br. 69/16, 86/16, 101/16, 38/17, 47/17 i 51/17), vrše se sledeće izmene:

I

U Delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope razrešavaju se dužnosti:

– Aleksandra Đurović, šef Delegacije, predstavnik Poslaničke grupe Srpska napredna stranka,

– Marko Blagojević, zamenik člana, predstavnik Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.

II

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope biraju se:

– dr Aleksandra Tomić, za šefa Delegacije, predstavnik Poslaničke grupe Srpska napredna stranka,

– Žarko Mićin, za zamenika člana Delegacije, predstavnik Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print