Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.03.2018.

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac ("Sl. glasnik RS", br. 21/2018)


Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

1. U Odluci o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji autoputa E-763, deonica Surčin–Obrenovac („Službeni glasnik RS”, broj 2/17), tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Radni tim se imenuju:

– za predsednika:

Imre Kern, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

– za članove:

1) Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
2) Nebojša Pavlović, Kabinet potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
3) Gorjana Joksović, viši savetnik, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
4) Branko Drčelić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug, Ministarstvo finansija;
5) Dragana Ratković, šef odseka, Uprava za javni dug, Ministarstvo finansija;
6) Zoran Drobnjak, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”;
7) Slavoljub Tubić, Javno preduzeće „Putevi Srbije”.”

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print