Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.08.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2017)


Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave („Službeni glasnik RS”, broj 81/16) tačka 3. stav 1. menja se i glasi:

„3.U Savet se imenuju:

– za predsednika:

Ana Brnabić, predsednik Vlade;

– za potpredsednika:

Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave;

– za članove:

1) Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova,
2) prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
3) dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova,
4) Goran Knežević, ministar privrede,
5) Nela Kuburović, ministar pravde,
6) dr Dušan Vujović, ministar finansija,
7) Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije,
8) Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
9) Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
10) ass. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja,
11) Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja,
12) Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta,
13) prof. dr Dejan Đurđević, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo,
14) Novak Nedić, Generalni sekretar Vlade,
15) Jasna Atanasijević, vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print