Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.01.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017)


Na osnovu člana 132. stav 9. i člana 133. stav 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon i 92/16),
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi,

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice

Član 1.

U Pravilniku o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice („Službeni glasnik RS”, br. 64/12 i 99/15), u članu 31. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, brodarcu iz službe mašine, izdaje se, na njegov zahtev, ovlašćenje o osposobljenosti za vršenje poslova mornara.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print