Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.03.2017.

REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 8. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS”, br. 111/07 i 104/09 – dr. zakon), a shodno članu 34. stav 1. tačka 7. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US i 36/11),
Republička izborna komisija, na sednici održanoj 15. marta 2017. godine, donela je

REŠENJE
o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine

1. Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 20/17), menja se u sledećim delovima:

1) U DELU POD 1. GRAD BEOGRAD, 6. GRADSKA OPŠTINA ZEMUN:

– na biračkom mestu broj 60. u području koje obuhvata biračko mesto reči: „Zemun polje Mala pruga, Naselje Zemun polje Mala pruga” zamenjuju se rečima: „Ugrinovački put 30 deo, Ugrinovački put 31 deo, Ugrinovački put 32 deo, Ugrinovački put 33 deo, Ugrinovački put 34 deo, Ugrinovački put 37 deo, Ugrinovački put 38 deo, Ugrinovački put 39 deo, Ugrinovački put 41 deo i Ugrinovački put 42 deo”,

– na biračkom mestu broj 62. u području koje obuhvata biračko mesto reči se reči: „Ugrinovački put 30 deo, Ugrinovački put 31 deo, Ugrinovački put 32 deo, Ugrinovački put 33 deo, Ugrinovački put 34 deo, Ugrinovački put 37 deo, Ugrinovački put 38 deo, Ugrinovački put 39 deo, Ugrinovački put 41 deo i Ugrinovački put 42 deo”, zamenjuju se rečima: „Zemun polje Mala pruga i Naselje Zemun polje Mala pruga”.

2) U DELU POD 1. GRAD BEOGRAD, 9. GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD:

– na biračkom mestu broj 138. u području koje obuhvata biračko mesto, posle reli: „Kolačarska” dodaje se zapeta reč: „Krojačka”.

3) U DELU POD 1. GRAD BEOGRAD, 12. GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA:

– na biračkom mestu broj 45. u području koje obuhvata biračko mesto brišu se reči: „Drugog septembra 20–54a i 68–70”,

– na biračkom mestu broj 72. u području koje obuhvata biračko mesto reči: „Drugog septembra 3–9, 58–66 i 72–72a” zamenjuju se rečima: „Drugog septembra 3–9, 58–66, 20–54a, 68–70 i 72–72a”.

4) U DELU POD 1. GRAD BEOGRAD, 17. GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA:

– na biračkom mestu broj 92. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „OŠ ’VLADIMIR NAZOR’” treba da stoji: „OŠ ’STEFAN DEČANSKI’”.

5) U DELU POD 7. JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG, 51. GRAD NOVI SAD:

– na biračkom mestu broj 1. menja se adresa biračkog mesta, tako da umesto: „BEGEČ, KRALJA PETRA I BR. 1” treba da stoji: „BEGEČ, KRALJA PETRA I BR. 36”,

– na biračkom mestu broj 2. menja se adresa biračkog mesta, tako da umesto: „BEGEČ, KRALJA PETRA I BR. 36” treba da stoji: „BEGEČ, KRALJA PETRA I BR. 1”,

– na biračkom mestu broj 79. u području koje obuhvata biračko mesto, ispred reči: „Sajlovo II” dodaje se reč: „Sajlovo,”.

6) U DELU POD 8. SREMSKI UPRAVNI OKRUG, 57. IRIG:

– na biračkom mestu broj 8. menja se adresa biračkog mesta, tako da umesto: „VRDNIK, MILICE STOJADINOVIĆ SRPKINjE BR. 18” treba da stoji: „VRDNIK, BOŠKA SREMCA BB”.

7) U DELU POD 9. MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG, 67. GRAD LOZNICA:

– na biračkom mestu broj 27. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „VIKEND KUĆA BOJIČIĆ MILANKE” treba da stoji: „OŠ ’MIKA MITROVIĆ’ – UČIONICA BR. 2”.

8) U DELU POD 9. MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG, 68. LJUBOVIJA:

– na biračkom mestu broj 35. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „OSNOVNA ŠKOLA” treba da stoji: „KUĆA RADOJIČIĆ MILANA”.

9) U DELU POD 10. KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG, 71. GRAD VALJEVO:

– na biračkom mestu broj 54. menja se adresa biračkog mesta, tako da umesto: „GORNjI TAOR” treba da stoji: „DONjI TAOR”,

– na biračkom mestu broj 62. u području koje obuhvata biračko mesto, reči: „Bačevci i” brišu se.

10) U DELU POD 10. KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG, 73. LJIG:

– na biračkom mestu broj 1. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „DOM KULTURE” treba da stoji: „STARA ŠKOLA”,

– na biračkom mestu broj 13. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „ŠKOLA” treba da stoji: „DOM KULTURE”.

11) U DELU POD 15. BORSKI UPRAVNI OKRUG, 103. MAJDANPEK:

– na biračkom mestu broj 34. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „NOVA UČIONICA OSNOVNE ŠKOLE” treba da stoji: „NOVA UČIONICA OSNOVNE ŠKOLE ŠTRBAC”.

12) U DELU POD 15. BORSKI UPRAVNI OKRUG, 104. NEGOTIN:

– na biračkom mestu broj 54. u području koje obuhvata biračko mesto, posle reči: „Stevana Sinđelića” dodaju se zapeta i reč: „Timočka”.

13) U DELU POD 17. ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG, 109. GRAD UŽICE, 109.1. GRADSKA OPŠTINA UŽICE:

– na biračkom mestu broj 22. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „KUĆA VLADANA MITROVIĆA” treba da stoji: „PRODAVNICA VLADANA MITROVIĆA”.

14) U DELU POD 17. ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG, 113. NOVA VAROŠ:

– na biračkom mestu broj 28. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „KUĆA MILOŠA BOJOVIĆA” treba da stoji: „KUĆA NENADA ČOLOVIĆA”,

– na biračkom mestu broj 38. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „PRIVATNA PRODAVNICA – VL. ZVONKA TOMOVIĆA” treba da stoji: „PRIVATNA PRODAVNICA – VL. SLAVENKA TOMOVIĆA”.

15) U DELU POD 18. MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG, 120. IVANjICA:

– na biračkom mestu broj 11. menjaju se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „STUTRMK – MARAKANA” treba da stoji: „STUTRMK – MARAKANA – VL. MARKA KOVAČEVIĆA”, i adresa biračkog mesta, tako da umesto: „IVANjICA, MARKA KOVAČEVIĆA BB” treba da stoji: „LUČKA REKA”.

16) U DELU POD 19. RAŠKI UPRAVNI OKRUG, 125. GRAD NOVI PAZAR:

– na biračkom mestu broj 72. menjaju se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „A.D. ’JOŠANICA’” treba da stoji: „ZGRADA TEHNIČKOG PREGLEDA-LOKAL LAĐAR ADISA”, i adresa biračkog mesta, tako da umesto: „NOVI PAZAR, SAVE KOVAČEVIĆA BB” treba da stoji: „NOVI PAZAR, SAVE KOVAČEVIĆA BR. 46”.

17) U DELU POD 24. JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG, 150. VLASOTINCE:

– na biračkom mestu broj 2. menja se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „RESTORAN ’BUNAR’ MILENKOVIĆ KAROLJA” treba da stoji: „AUTO ŠKOLA ’POLET’ CVETKOVIĆ-MILOŠEVIĆ BILJANE”.

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print