Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 30. stav 5. Zakona o vinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

Član 1.

U Pravilniku o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu (,,Službeni glasnik RS”, br. 38/12, 50/15 i 62/16), u članu 37. stav 2. reči: ,,do 31. marta 2017. godine” zamenjuju se rečima: ,,do 31. marta 2019. godine”.

Član 2.

Odredbe člana 8. stav 5. i člana 30. stav 6. ovog pravilnika primenjuju se do 31. marta 2019. godine.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print