Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.03.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 10. stav 2, a u vezi sa članom 10. stav 5. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 i 63/16 ),
Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Savo Đurđić, Aleksandar Pantić, Ivan Jovičić, Matija Radojičić, Slavica Milošević Gazivoda, izborni članovi iz reda sudija, Nela Kuburović, ministar pravde i Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na sednici održanoj 14. marta 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Član 1.

U Odluci o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16 i 104/16), član 3, u delu osnovni sudovi, tačka 20. menja se i glasi:

Naziv suda Broj sudija
20. Osnovni sud u Zaječaru 20

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 3.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print