Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
16.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2016)


Na osnovu člana 43. stav 3. člana 46. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US ,106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 9. avgusta 2016. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 65/15, 71/15 – ispravka, 104/15, 24/16, 57/16 i 61/16 – ispravka, u daljem tekstu: Lista lekova), u Listi A, grupa A, lek LARONA (JKL 1122162 i JKL 1122163) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa A, lek LOPEDIUM AKUT (JKL 1126412) briše se.

Član 2.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek BYOL plus (JKL 1401531) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek PRILENAP (JKL 1103571 i JKL 1103572) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek PRILENAP H (JKL 1401502) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek PRILENAP HL (JKL 1401500) briše se.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.

Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

Član 32.

U Listi lekova, Legenda i skraćenice menjaju se i glase:

„LEGENDA I SKRAĆENICE

** Rezervni antibiotik propisuje se na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine koje imenuje direktor zdravstvene ustanove uz obavezan potpis načelnika odeljenja i direktora zdravstvene ustanove. Evaluaciju primenjene terapije u pisanoj formi potrebno je uraditi nakon tri dana od strane istih lekara uz obavezan potpis načelnika odeljenja i direktora zdravstvene ustanove nakon uvida u antibiogram.

Izuzetno, u hitnim slučajevima dežurni ili odeljenski lekar može uvesti rezervni antibiotik u terapiju, nakon čega je u obavezi da pribavi prethodno navedeni uslov za primenu rezervnog antibiotika.

STAC Lekovi sa ovom oznakom priznaju se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost.

STAC** Lekovi sa ovom oznakom obeležavaju antibiotike koji se priznaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolničku zdravstvenu delatnost, kao i u toku ambulantnog lečenja pod uslovom da je na otpusnoj listi utvrđena dalja terapija ovim lekom.

◊ Lek primenjuju osigurana lica filijala u sledećim zdravstvenim ustanovama:

1. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, Klinika za urologiju KC Srbije, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa

– Mačvanski okrug sa sedištem u Šapcu; Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu; Podunavski okrug sa sedištem u Smederevu; Braničevski okrug sa sedištem u Požarevcu; Borski okrug sa sedištem u Boru; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu; Grad Beograd,

2. Klinika za onkologiju KC Niš, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, Klinika za plućne bolesti „Knez Selo” KC Niš

– Zaječarski okrug sa sedištem u Zaječaru; Rasinski okrug sa sedištem u Kruševcu; Nišavski okrug sa sedištem u Nišu; Toplički okrug sa sedištem u Prokuplju; Pirotski okrug sa sedištem u Pirotu; Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu; Pčinjski okrug sa sedištem u Vranju; Kosovski okrug sa sedištem u Gračanici; Kosovsko-mitrovački okrug sa sedištem u Zvečanu; Kosovsko-pomoravski okrug sa sedištem u Ranilugu,

3. Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za urologiju KC Vojvodine

– Srednje-banatski okrug sa sedištem u Zrenjaninu; Severno-bački okrug sa sedištem u Subotici; Severno-banatski okrug sa sedištem u Kikindi; Južno-bački okrug sa sedištem u Novom Sadu; Zapadno-bački okrug sa sedištem u Somboru; Sremski okrug sa sedištem u Sremskoj Mitrovici; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu,

4. KC Kragujevac

– Šumadijski okrug sa sedištem u Kragujevcu; Pomoravski okrug sa sedištem u Jagodini; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku,

5. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, Univerzitetska dečja klinika, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš

– osigurana lica do 18 godina starosti,

6. Vojnomedicinska akademija

– Mačvanski okrug sa sedištem u Šapcu; Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu; Podunavski okrug sa sedištem u Smederevu; Braničevski okrug sa sedištem u Požarevcu; Borski okrug sa sedištem u Boru; Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu; Raški okrug sa sedištem u Kraljevu; Moravički okrug sa sedištem u Čačku; Južno-banatski okrug sa sedištem u Pančevu; Grad Beograd.”

Član 33.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 1. i 2, člana 7. stav 4, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2, člana 15. st. 2–4, člana 17. stav 2, člana 19. stav 1, člana 23. st. 4, 8. i 17, člana 24. st. 1, 3, 5. i 6, koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine i odredaba člana 3, člana 4. st. 2–4, člana 6. stav 2, člana 8, člana 9. st. 3. i 4, člana 10. st. 2, 3, 5, 7. i 10, člana 11. st. 1, 4. i 7, čl. 12. i 13, člana 15. st. 1. i 5, člana 16. st. 1, 3. i 5. i člana 17. st. 1. i 4, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print