Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
15.11.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI KOMERCIJALNOG UGOVORA O MODERNIZACIJI I REKONSTRUKCIJI MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE PRUGE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, DEONICA BEOGRAD CENTAR – STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)


Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Stara Pazova

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Stara Pazova („Službeni glasnik RS”, broj 76/17 ), tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Koordinaciono telo imenuju se:

– za predsednika:

Imre Kern, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

– za zamenika predsednika:

Mirjana Trifunović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

– za članove:

1) Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
2) Miroljub Jevtić, vršilac dužnosti generalnog direktora „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.;
3) dr Radojko Obradović, posebni savetnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
4) Branko Drčelić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug, Ministarstvo finansija;
5) Dragana Ratković, rukovodilac grupe u Upravi za javni dug, Ministarstvo finansija;
6) Gorjana Joksović, viši savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
7) Lazar Lekić, savetnik u Kabinetu potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
8) Milan Maksimović, izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.;
9) Milan Šegan, pomoćnik generalnog direktora za održavanje železničke infrastrukture, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.;
10) Sanja Tešić, pomoćnik generalnog direktora za investicije i ekonomske poslove, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.;

11) Slavoljub Simić, direktor Sektora za građevinske poslove, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print