Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
14.07.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)


Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, broj 5/17) i na osnovu Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije broj 401-00-1748-1/2017-11 od 10. jula 2017. godine, donosim

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini

U Odluci o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije broj 401-00-1749-1/2017-11 od 30. marta 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 33/17), u tački 1. broj: „139.961.258,73” zamenjuje se brojem: „139.882.400,60”.

U tabeli red pod rednim brojem 1. menja se i glasi:

"

1. Opština Knjaževac i grad Pirot Izgradnja puta Mirkovci – Jabučko ravnište na Staroj planini Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom 8.942.591,17

"

U tabeli redovi pod red. br. 3, 4, 5. i 6. menjaju se i glase:

"

3. Opština Babušnica Izgradnja saobraćajnice sa mostom kroz industrijsku zonu Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
242.100,00
4. Opština Merošina Uređenje Industrijske zone „Mramorsko brdo” Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu
625.500,00
5. Opština Vladičin Han i Opština Surdulica Izgradnja kolektora za prikupljanje otpadnih voda sa teritorije opština Vladičin Han i Surdulica Studija opravdanosti;
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
Idejno rešenje;
Idejni projekat;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
15.001.200,00
6. Opština Žitište Izgradnja transfer stanice sa reciklažnim dvorištem Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
2.016.000,00

"

U tabeli redovi pod red. br. 8, 9, 10. i 11. menjaju se i glase:

"

8. Opština Lebane Izgradnja sekundarne vodovodne mreže sa neophodnim objektima za snabdevanje vodom u devet sela raničarskog dela opštine Lebane Projekat za građevinsku dozvolu 3.807.000,00
9. Opština Surdulica Rekonstrukcija vodovodne mreže na teritoriji opštine Surdulica Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
1.890.000,00
10. Opština Raška Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacione mreže za turistički kompleks „Suvo Rudište” na Kopaoniku Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu; Projekat za izvođenje
3.402.000,00
11. Opština Žabari Rekonstrukcija saobraćajnica u naselju Porodin Idejno rešenje;
Idejni projekat;
Projekat za građevinsku dozvolu; Projekat za izvođenje
102.600,00

"

U tabeli red pod rednim brojem 14. menja se i glasi:

"

14. Grad Kraljevo Izgradnja novoplanirane saobraćajnice od kružnog toka u ul. Dušana Popovića u Ribnici preko novoplaniranog mosta preko reke Ibar Projekat za građevinsku dozvolu; Projekat za izvođenje 2.250.360,00

"

U tabeli red pod rednim brojem 17. menja se i glasi:

"

17. Opština Medveđa Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u Sijarinskoj Banji Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu; Projekat za izvođenje
1.458.000,00

"

U tabeli red pod rednim brojem 19. menja se i glasi:

"

19. Opština Boljevac Izgradnja glavnog dovodnog cevovoda od izvorišta „Mirovštica” do rezervoara „Boljevac” Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
3.276.000,00

"

U tabeli redovi pod red. br. 22, 23, 24, 25, 26, 27. i 28. menjaju se i glase:

"

22. Opština Lučani Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u naseljenom mestu Lučani Idejno rešenje; 1.327.200,00
23. Opština Svrljig Izgradnja puta Kopajkošara – Kamenički Vis Projekat za izvođenje 422.100,00
24. Opština Ljig Rekonstrukcija magistralnog cevovoda u okviru sistema snabdevanja vodom opštine Ljig Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
2.754.000,00
25. Opština Trgovište Sanacija mosta preko reke Pčinje u Novom Selu i regulacija reke u delu mosta Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
1.318.500,00
26. Grad Kikinda Izgradnja proizvodno-poslovnih objekata na lokaciji JP „Kikinda” Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
2.316.000,00
27. Grad Zrenjanin Izgradnja pristupne ulice u okviru urbanističke celine I PGR „Centar” Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
1.225.000,00
28. Opština Temerin Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Temerin – prva faza Projekat za izvođenje 2.280.000,00

"

U tabeli redovi pod red. br. 30. i 31. menjaju se i glase:

"

30. Opština Titel Prikupljanje i odvođenje otpadnih voda do planiranog PPOV-a za opremanje radne zone u Mošorinu, kao i samog naselja Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
3.473.400,00
31. Grad Vranje Izgradnja poslovno-upravljačkog centra u privredno-radnoj zoni Bunuševac 2 Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
960.000,00

"

U tabeli red pod rednim brojem 34. menja se i glasi:

"

34. Opština Kuršumlija Rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja nedostajuće infrastrukture u ulici Toplička Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
584.280,00

"

U tabeli redovi pod rednim brojem 37. i 38. menjaju se i glase:

"

37. Opština Sokobanja Izgradnja gradskog kolektora za odvođenje otpadnih voda Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
294.000,000
38. Opština Sjenica Izgradnja komunalne infrastrukture u Ski-centru „Žari” Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
3.488.400,00

"

Posle reda pod rednim brojem 38. dodaju se redovi pod red. br. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. i 46. koji glase:

"

Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
39. Opština Koceljeva Izvođenje radova na ojačanju kolovozne konstrukcije opštinskog puta O-6 Idejni projekat;
Projekat za izvođenje;
Generalni projekat;
688.800,00
40. Opština Bač Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Plavna i Bačko Novo Selo Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
4.235.000,00
41. Opština Tutin Rekonstrukcija Pešterskog vodovoda – primarni sistem Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
5.130.000,00
42. Opština Golubac Postrojenje za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda, glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora i sekundarne kanalizacione mreže u naselju Braničevo Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
2.689.200,00
43. Opština Žitorađa Izgradnja fekalne kanalizacije za naselja Donje Crnatovo i Gornje Crnatovo Idejno rešenje;
Projekat za građevinsku dozvolu;
Projekat za izvođenje
1.179.000,00
44. Opština Ćuprija Izgradnja fekalne kanalizacije prigradskih naselja Terekovo i Minelovo na jugozapadnom delu grada 1.038.576,00
45. Grad Loznica Rekonstrukcija ulice Bulevar Dositeja Obradovića od ul. Slobodana Penezića do ul. Vladislava Bronjevskog 1.260.000,00
46. Opština Vlasotince Most preko reke Vlasine u MZ Konopnica Projekat za građevinsku dozvolu 1.366.200,00

"

Red pod UKUPNO menja se i glasi:

"

UKUPNO 139.882.400,60

2. U ostalim delovima Odluka ostaje nepromenjena.

3. Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print