Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
14.02.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)


Na osnovu člana 33. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13), člana 8. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik PC”, broj 55/13) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za versku nastavu u školi („Službeni glasnik RS”, broj 9/14) u tački 2. stav 1. podtačka 3) posle reči: „Slovačka Evangelička Crkva a.v.” dodaju se reči: „u Srbiji”.

U podtački 4) posle reči: „Reformatska Hrišćanska Crkva” dodaju se reči: „u Srbiji”.

U podtački 5) posle reči: „Evangelička Hrišćanska Crkva a.v.” dodaju se reči: „u Srbiji”.

Podtač. 7)–12) menjaju se i glase:

„7) reisu-l-ulema Sead ef. Nasufović, Islamska zajednica Srbije;

8) dr Marko Nikolić, Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama;

9) dr Mileta Radojević, Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama;

10) Vladimir Todić, Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama;

11) Miloš Blagojević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

12) Aleksandar Marković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; ”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print