Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.07.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)


Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 21) Statuta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 29/17),

Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije, na 117. sednici održanoj u periodu od 2. do 6. jula 2018. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

1. U Odluci o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije („Službeni glasnik RS”, br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15, 37/16, 75/16, 78/17 i 8/18) vrše se sledeće izmene i dopune:

1.1. U Tački 2.1.3, menja se Tabela 3 – Popusti za određene kategorije kupaca, i sada glasi:

Kategorija kupaca

Popust

Obrazovne institucije

30%

Organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

30%

Članovi Instituta

30%

Učenici i studenti

50%

Članovi Komisija za standarde i srodne dokumente u Institutu

15%


1.2. U Tački 2.2.7, menja se Tabela 9V – Visina naknade za onlajn pristup bazi podataka koja sadrži kompletne tekstove svih srpskih standarda i srodnih dokumenata, u periodu od jedne godine, na osnovu ugovora s pravnim licem

Broj korisnika s pravom istovremenog pristupa

Visina naknade

1–10

193.000

11–50

290.000

51–100

435.000

101–200

652.500

201–300

978.750

301–400

1.468.125

401 i više

Prema posebnom ugovoru


2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

3. Sve odredbe Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije („Službeni glasnik RS”, br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15, 37/16, 75/16, 78/17 i 8/18), koje nisu obuhvaćene ovom odlukom, ostaju i dalje na snazi.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print