Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
13.04.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)


Na osnovu člana 32. stav 2, člana 42. stav 5, člana 62. stav 7. i člana 81. stav 6. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije

1. U Odluci o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 55/15 i 69/15 – ispravka), u tački 26, stav 4. menja se i glasi:

„Pod radnim iskustvom u oblasti osiguranja i finansija iz stava 1. odredba pod 2) ove tačke podrazumeva se radno iskustvo u oblasti osiguranja i finansija stečeno u društvu, drugom privrednom društvu čija je delatnost slična poslovima društva ili naučnoj instituciji ili u obavljanju savetodavnih/pravnih poslova iz ovih oblasti za društvo ili privredno društvo čija je delatnost slična poslovima društva u periodu iz te odredbe.”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print