Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje ("Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik", br. 16/15 i 11/16), u članu 4. stav 1. tačka 18) posle podtačke (4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (5) koja glasi:

"(5) diplomirani klavirista.".

U tački 19) posle podtačke (9) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (10) i (11) koje glase:

"(10) diplomirani klavirista;

(11) profesor solfeđa i muzičke kulture.".

U tački 23) posle podtačke (9) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (10) koja glasi:

"(10) diplomirani klavirista.".

U tački 24) posle podtačke (9) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (10) koja glasi:

"(10) diplomirani kompozitor.".

U tački 30) posle podtačke (7) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (8) koja glasi:

"(8) profesor solfeđa i muzičke kulture sa završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač – tamburaš.".

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 4) posle podtačke (5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (6) koja glasi:

"(6) diplomirani kompozitor.".

Član 3.

U članu 6. stav 1. tačka 12) posle podtačke (1) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (2) koja glasi:

"(2) diplomirani muzičar orguljaš.".

Član 4.

U članu 7. stav 1. tačka 4) posle podtačke (4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (5) koja glasi:

"(5) diplomirani klavirista i završena srednja muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil muzički izvođač – džez pijanista.".

Tačka 17) briše se.

Član 5.

U članu 9. stav 1. tačka 1) posle podtačke (3) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (4) koja glasi:

"(4) diplomirani snimatelj i dizajner zvuka.".

U tački 2) posle podtačke (4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (5) koja glasi:

"(5) diplomirani snimatelj i dizajner zvuka.".

U tački 3) posle podtačke (21) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (22) koja glasi:

"(22) diplomirani snimatelj i dizajner zvuka.".

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print