Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 21/15 i 11/16), u članu 4. stav 1. tačka 1) posle podtačke (22) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (23) koja glasi:

„(23) diplomirani inženjer hemijskog i biohemijskog inženjerstva.”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 1) posle podtačke (22) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (23) koja glasi:

„(23) diplomirani inženjer hemijskog i biohemijskog inženjerstva.”.

Član 3.

U članu 6. stav 1. tačka 1) posle podtačke (22) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (23) koja glasi:

„(23) diplomirani inženjer hemijskog i biohemijskog inženjerstva.”.

Član 4.

U članu 7. stav 1. tačka 1) posle podtačke (22) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (23) koja glasi:

„(23) diplomirani inženjer hemijskog i biohemijskog inženjerstva.”.

Član 5.

U članu 8. stav 1. tačka 14) podtačka (1) posle alineje osamnaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja devetnaesta koja glasi:

„– inženjer tehnologije za grafičku tehnologiju.”.

U podtački (2) posle alineje dvadeset druge tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja dvadeset treća koja glasi:

„– inženjer tehnologije za grafičku tehnologiju.”.

U podtački (3) posle alineje jedanaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja dvanaesta koja glasi:

„– inženjer tehnologije za grafičku tehnologiju.”.

U podtački (4) posle alineje trideset prve tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja trideset druga koja glasi:

„– inženjer tehnologije za grafičku tehnologiju.”.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print