Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/15 i 11/16), u članu 3. stav 1. tačka 4) posle podtačke (8) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (9) koja glasi:

„(9) diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.”.

U tački 19) posle podtačke (12) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (13) koja glasi:

„(13) elektro inženjer.”.

U tački 20) podtačka (1) posle alineje šesnaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje sedamnaesta, osamnaesta i devetnaesta koje glase:

„– viši stručni radnik elektrostruke (elektro odsek, smer elektronika i telekomunikacije);

– energetičar za regulaciju i upravljanje energetskim postrojenjima (peti stepen);

– elektro inženjer.”.

U podtački (2) posle alineje desete tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje jedanaesta, dvanaesta i trinaesta koje glase:

„– viši stručni radnik elektrostruke (elektro odsek, smer elektronika i telekomunikacije);

– energetičar za regulaciju i upravljanje energetskim postrojenjima (peti stepen);

– elektro inženjer.”.

U tački 21) podtačka (1) posle alineje šesnaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje sedamnaesta, osamnaesta i devetnaesta koje glase:

„– viši stručni radnik elektrostruke (elektro odsek, smer elektronika i telekomunikacije);

– energetičar za regulaciju i upravljanje energetskim postrojenjima (peti stepen);

– elektro inženjer.”.

U podtački (2) posle alineje jedanaeste tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje dvanaesta, trinaesta i četrnaesta koje glase:

„– viši stručni radnik elektrostruke (elektro odsek, smer elektronika i telekomunikacije);

– energetičar za regulaciju i upravljanje energetskim postrojenjima (peti stepen);

– elektro inženjer.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print