Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/15 i 11/16) u članu 3. stav 1. tačka 1) posle podtačke (4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (5) koja glasi:

„(5) diplomirani ekonomista u oblasti međunarodnog poslovanja.”

U tački 2) posle podtačke (4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (5) koja glasi:

„(5) diplomirani ekonomista u oblasti međunarodnog poslovanja.”

U tački 7) posle podtačke (19) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (20) koja glasi:

„(20) diplomirani inženjer tehnologije ishrane.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print