Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2017)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/12, 2/13, 3/14, 5/14 i 10/16), u delu: „IV. NASTAVNI PLAN I PROGRAM STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL RUKOVALAC – MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE TEHNIKE”, odeljak: „2. NASTAVNI PLAN”, pododeljak: „Nedeljni i godišnji fond časova stručnih predmeta za obrazovni profil: RUKOVALAC – MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE TEHNIKE”, zamenjuje se novim pododeljkom: „I Nastavni plan – RUKOVALAC – MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE TEHNIKE”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „B2: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila”, zamenjuje se novim pododeljkom: „B: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Ostvarivanje školskog programa po nedeljama”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Ostvarivanje školskog programa po nedeljama”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Podela odeljenja u grupe”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Podela odeljenja u grupe za obrazovni profil: RUKOVALAC – MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE TEHNIKE”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle sadržaja predmeta: „Povrtarstvo u zaštićenom prostoru”, dodaju se sadržaji predmeta: „Organska proizvodnja u ratarstvu” i „Organska proizvodnja u stočarstvu”, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Posle sadržaja predmeta: „Agrarni turizam”, dodaju se sadržaji predmeta: „Organska proizvodnja u povrtarstvu” i „Organska proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvu”, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U delu: „V. NASTAVNI PLAN I PROGRAM STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR”, odeljak: „2. NASTAVNI PLAN”, pododeljak: „Nedeljni i godišnji fond časova stručnih predmeta za obrazovni profil: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Nedeljni i godišnji fond časova stručnih predmeta za obrazovni profil: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „B2: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila”, zamenjuje se novim pododeljkom: „B2: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Ostvarivanje školskog programa po nedeljama”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Ostvarivanje školskog programa po nedeljama”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Podela odeljenja u grupe”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Podela odeljenja u grupe za obrazovni profil: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržaji predmeta: „Organska proizvodnja u ratarstvu” i „Organska proizvodnja u povrtarstvu”, „Organska proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvu”, „Organska proizvodnja u stočarstvu”, zamenjuju se novim sadržajima predmeta: „Organska proizvodnja u ratarstvu” i „Organska proizvodnja u povrtarstvu”, „Organska proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvu”, „Organska proizvodnja u stočarstvu”, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U delu: „VI. NASTAVNI PLAN I PROGRAM STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL VETERINARSKI TEHNIČAR”, odeljak: „2. NASTAVNI PLAN”, pododeljak: „Nedeljni i godišnji fond časova stručnih predmeta za obrazovni profil: VETERINARSKI TEHNIČAR”, zamenjuje se novim pododeljkom: „I Nastavni plan – VETERINARSKI TEHNIČAR”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „B2: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila”, zamenjuje se novim pododeljkom: „B: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Ostvarivanje školskog programa po nedeljama”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Ostvarivanje školskog programa po nedeljama”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pododeljak: „Podela odeljenja u grupe”, zamenjuje se novim pododeljkom: „Podela odeljenja u grupe za obrazovni profil: VETERINARSKI TEHNIČAR”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posle sadržaja predmeta: „Agrarni turizam”, dodaje se sadržaj predmeta: „Organska proizvodnja u stočarstvu”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku”, a primenjivaće se počev od školske 2017/2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print