Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.06.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2017)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Nacionalni prosvetni savet donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 7/12, 6/14, 10/14, 14/15 i 4/16), posle nastavnog plana i programa za obrazovni profil elektrotehničar multimedija, dodaje se nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar obnovljivih izvora energije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”, a primenjivaće se od školske 2017/2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print