Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.07.2017.

NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2017)


Na osnovu člana 103. stav 3. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),

Vlada donosi

NAREDBU
o izmeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

1. U Naredbi o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS”, broj 26/17), u tački 1, u tabeli, vreme otvorenosti Aerodroma Niš koje je navedeno u koloni (3) za dan nedelju menja se i glasi: „10.30–16.00”.

2. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print