Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017)


Na osnovu člana 283. stav 7. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Član 1.

U Pravilniku o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja („Službeni glasnik RS”, broj 13/16), u članu 3. stav 2. reči: „u šest meseci u kalendarskoj godini” zamenjuju se rečju: „godišnje”.

Član 2.

U članu 4. stav 2. reči: „30 dana od” zamenjuju se rečima: „20 dana od dana”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print