Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
10.02.2017.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)


Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, ođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Član 1.

U Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11 i 113/15), u članu 2. stav 1. reči: „55/15 i 103/15” zamenjuju se rečima: „55/15, 103/15 i 108/16”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Markicom za obeležavanje cigareta iz stava 1. tačka 1) podtačka (2) ovog člana obeležavaju se i cigarete koje se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.”

Član 2.

U članu 3. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Markicom za obeležavanje alkoholnih pića iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) ovog člana obeležavaju se i alkoholna pića koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print