Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.12.2021.

Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)


Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 – dr. zakon, 140/14, 109/15, 112/15, 105/16, 119/17, 104/18, 86/19, 90/19 i 156/20), u članu 4. stav 3. posle reči: „motorna vozila” dodaju se reči: „iz stava 1. tačka 1. podtač. 1) do 4) i tačka 2. ovog člana,”.

Dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za motorna vozila iz stava 1. tačka 1. podtač. 5) do 7) ovog člana, preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 25% – kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 40% – kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 65% – kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti.”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.”.

Član 2.

U članu 5. stav 3. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „st. 3. i 4.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print