Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.08.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)


Na osnovu člana 27. Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 101/10),

Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o kućnom redu Posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

Član 1.

U Pravilniku o kućnom redu Posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 43/13), posle člana 42. dodaje se član 42a, koji glasi:

„Član 42a

Kada u posetu osuđenom dolazi punoletno dete ili maloletno dete osuđenog u pratnji drugog roditelja, poseta se obavlja u prostoriji koja nije pregrađena sigurnosnim staklom.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print