Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), u članu 155. broj "2019" zamenjuje se brojem "2020".

Član 2.

U članu 161. stav 2. reči: "2019. godinu" zamenjuju se rečima: "2020. godinu".

Član 3.

U članu 163. reči: "2019. godine" zamenjuju se rečima: "2020. godine", a reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print