Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Po sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da je u Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 36/14, došlo do greške, pa se na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 45/13), daje

ISPRAVKA
Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 36/14) vrši se ispravka:

- U članu 1, stav 3, umesto reči: „Stav 4” treba da stoje reči: „Stav 5”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print