Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
07.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ŠUMSKOM REDU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)


Na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o šumskom redu

Član 1.

U Pravilniku o šumskom redu („Službeni glasnik RS”, broj 38/11), član 5. menja se glasi:

„Član 5.

Vreme, način i vrsta seče šuma određuje se planom razvoja šumske oblasti (u daljem tekstu: plan razvoja), osnovom gazdovanja šumama (u daljem tekstu: osnova), odnosno programom gazdovanja šumama (u daljem tekstu: program).

Seča obnavljanja šuma, i to: oplodni, naknadni i završni sek, vrši se od 10. septembra tekuće godine do početka vegetacije naredne godine.

Pod početkom vegetacije podrazumeva se početak listanja glavne vrste, odnosno vrsta drveća u sastojini.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print