Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.09.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova („Službeni glasnik RS”, br. 54/15, 60/15, 72/15 i 78/15) u tački 3. podtačka 2. alineja prva i druga menjaju se i glase:

„– dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova,
– Zoran Đorđević ministar odbrane,”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print