Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
07.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)


Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 14) Statuta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 6/11),
Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije, na 89. sednici, održanoj 2. septembra 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije

U Odluci o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije („Službeni glasnik RS”, br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15 i 37/16), donose se sledeće izmene i dopune:

1) U tački 2, dodaje se podtačka 2.3.3 koja glasi:

„2.3.3 Pri naručivanju paketa od najmanje 10 različitih srpskih standarda i/ili srodnih dokumenata, izabranih po želji kupca, na naknadu za svaki standard i/ili srodni dokument u paketu obračunava se popust prema tabeli 9A.

Tabela 9A – Popusti pri naručivanju paketa srpskih standarda i srodnih dokumenata

Broj standarda u paketu Popust
10–50 5%
51–100 10%
101–200 20%
201–300 30%
301–400 40%
401–i više 50%

2) U tački 2, dodaje se podtačka 2.3.4 koja glasi:

„2.3.4 Popusti navedeni u tački 2. se međusobno isključuju, odnosno, kupac može da ostvari pravo samo na jedan popust po kupovini. Ukoliko kupac po istom osnovu ostvaruje pravo na više vrsta popusta, primeniće se onaj popust koji je za kupca najpovoljniji.”

3) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4) Sve odredbe Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije („Službeni glasnik RS”, br. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15 i 37/16), koje nisu obuhvaćene ovom odlukom, ostaju i dalje na snazi.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print