Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.06.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2017)


Na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 17/15 i 7/16), posle bližih uslova u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za obrazovni profil mašinski tehničar za raparaturu, dodaju se delovi koji glase: „NORMATIV O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL: AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR”, „NORMATIV O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL: AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA”, „NORMATIV O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL: AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA”, „NORMATIV O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL: MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME” i „NORMATIV O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL: MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME”, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

NORMATIVI

U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH
SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA
I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNjEM I ČETVOROGODIŠNjEM TRAJANjU U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA
MAŠINSTVO I OBRADA METALA ZA OBRAZOVNI
PROFIL

AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR

NORMATIV ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I
NASTAVNIH SREDSTAVA STRUČNIH PREDMETA

A) Školski prostor

1. Specijalizivana učionica (kabinet) za nastavne predmete: Materijali vazduhoplova, Aerodinamika, Borbeni sistemi, Elementi letelica, Struktura vazduhoplova, Električna i elektronska oprema, Konstrukcija klipnih motora, Hidro-pneumatski sistemi aviona, Konstrukcija turbomlaznih motora, Sistemi klipnih motora i elisa, Sistemi aviona, Sistemi turbomlaznih motora, Čvrstoća aviona, Motorna vozila – veličine 40 m².

2. Školska radionica za praktičnu nastavu – veličine 100 m², za nastavne predmete: Alati i merenja, Elementi letelica, Struktura vazduhoplova, Električna i elektronska oprema, Konstrukcija klipnih motora, Hidro-pneumatski sistemi aviona, Konstrukcija turbomlaznih motora, Sistemi klipnih motora i elisa, Aerodinamika i struktura helikoptera, Sistemi aviona, Sistemi turbomlaznih motora, Sistemi helikoptera

B) Školska oprema

Predmeti:

MATERIJALI VAZDUHOPLOVA

AERODINAMIKA

BORBENI SISTEMI

ELEMENTI LETELICA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA

KONSTRUKCIJA KLIPNIH MOTORA

HIDRO-PNEUMATSKI SISTEMI AVIONA

KONSTRUKCIJA TURBOMLAZNIH MOTORA

SISTEMI KLIPNIH MOTORA I ELISA

SISTEMI AVIONA

SISTEMI TURBOMLAZNIH MOTORA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Jednomotorni mlazni borbeni avion

kom.

1

2.

Jednomotorni klipni borbeni avion

kom.

1

3.

Dvomotorni klipni avion

kom.

1


Predmeti:

KONSTRUKCIJA KLIPNIH MOTORA

SISTEMI KLIPNIH MOTORA I ELISA

ČVRSTOĆA AVIONA

MOTORNA VOZILA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

V12 avionski motor – četvrtinski presek

kom.

1

2.

Četrnaestocilindrični, dupla zvezda avionski motor – četvrtinski presek

kom.

1

3.

Šestocilindrični bokser avionski motor

kom.

1

4.

Šestocilindrični linijski avionski motor

kom.

1

5.

Sedmocilindrični zvezdasti avionski motor

kom.

1

6.

Devetocilindrični zvezdasti avionski motor

kom.

1

7.

Uređaj za magnetno paljenje

kom.

1


Predmeti:

KONSTRUKCIJA TURBOMLAZNIH MOTORA

SISTEMI TURBOMLAZNIH MOTORA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Turbomlazni avionski motor, četvrtinski presek

kom.

2

2.

Mlazni avionski motor sa centrifugalnim kompresorom – četvrtinski presek

kom.

1

3.

Motor Rolls – Royce Viper Mk531

kom.

1

4.

Motor Allison J – 35

kom.

1

5.

Motor Pratt & Whitney JT8D i prateći alat

komplet

1

6.

Motor Tumanski R – 13

kom.

1

7.

Motor Klimov TV2 – 117A

kom.

1

8.

Motor General Electric CJ610 – 6

kom.

1

9.

APU TA – 8

kom.

1


Predmeti:

ELEMENTI LETELICA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

SISTEMI AVIONA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Izbacivo sedište

kom.

1

2.

Bure sa trupa sa mehanizmom vazdušnih kočnica

kom.

1

3.

Krilo aviona

kom.

1

4.

Konstrukcija krila

kom.

1

5.

Veza krilo – trup sendvič konstrukcija

kom.

1

6.

Veza krilo trup – centroplan

kom.

1

7.

Vertikalna repna površina

kom.

1

8.

Horizontalna repna površina

kom.

1

9.

Uzgonske površine

kom.

1

10.

Horizontalni stabilizator

kom.

1

11.

Amortizaciona noga mlaznog aviona – četvrtinski presek

kom.

1

12.

Prednja noga mlaznog aviona sklop – veza sa trupom

kom.

1

13.

Deo strukture trupa sa instalacijom za vatreno naoružanje

kom.

1

14.

Mašina za kružno savijanje lima

kom.

1

15.

Mašina za ugaono savijanje lima

kom.

1

16.

Mašina za izradu žlebova

kom.

1

17.

Makaze za sečenje lima

kom.

1


Alat koji se koristi pri izvođenju praktične nastave iz predmeta:

ALATI I MERENjA

ELEMENTI LETELICA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA

KONSTRUKCIJA KLIPNIH MOTORA

HIDRO-PNEUMATSKI SISTEMI AVIONA

KONSTRUKCIJA TURBOMLAZNIH MOTORA

SISTEMI KLIPNIH MOTORA I ELISA

AERODINAMIKA I STRUKTURA HELIKOPTERA

SISTEMI AVIONA

SISTEMI TURBOMLAZNIH MOTORA

SISTEMI HELIKOPTERA

Red. br.

NAZIV ALATA

Količina

1.

Set mikrometara

2

2.

Ključ nasadni sa račnom ¼”

2

3.

Ključ okasto vilasti set 12 kom.

2

4.

Klešta špic ravna 200 mm

2

5.

Klešta sečice 160 mm

2

6.

Klešta kombinovana 180 mm

2

7.

Klešta špic kriva 200 mm

2

8.

Klešta Seger ravna unutrašnja

2

9.

Klešta Seger ravna spoljašnja

2

10.

Ključ TORX set 9 kom.

2

11.

Lenjir 500x27 mm

2

12.

Merač zazora set 26 kom.

2

13.

Merač zaobljenja set

2

14.

Ugaonik bravarski 200 mm sa graničnikom

2

15.

Uglomer 150 mm

2

16.

Odvijači set 20 kom.

2

17.

Obeleživač 120x12 mm

2

18.

Izbijač 100x8x3 mm

2

19

Izbijač 100x8x6 mm

2

20.

Probijač 100x8x3 mm

2

21.

Probijač 100x8x4 mm

2

22.

Probijač 100x8x5 mm

2

23.

Probijač 100x8x6 mm

2

24.

Sekač ravni 200x16x23 mm

2

25.

Makaze za armaturu 200 mm

2

26.

Skalper

2

Red. br.

NAZIV ALATA

OZNAKA ALATA

1.

Ručka sa zglobom

190.2 450 – 1/2

2.

Zglob kardanski

190.6 75 – 1/2

3.

Ručica brza kriva

1985

4.

Nastavak

238.4 45 – 3/8

5.

T-ručica

190.3 300 – 1/2

6.

Nastavak

190.4 250 – 1/2

7.

Nastavak

190.4 125 – 1/2

8.

Čegrtaljka

1901A 1/2 – 12,5 mm

9.

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/4”

Nasadni ključ

190 1/2 1 3/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/8”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/16”

Nasadni ključ

190 1/2 15/16”

Nasadni ključ

190 1/2 7/8”

Nasadni ključ

190 1/2 13/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/4”

Nasadni ključ

190 1/2 11/16”

Nasadni ključ

190 1/2 5/8”

Nasadni ključ

190 1/2 9/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1/2”

Nasadni ključ

190 1/2 7/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/8”

10.

Viljuškasti ključ

No.6 7/8 – 15/16”

Viljuškasti ključ

No.6 25/32 – 13/16”

Viljuškasti ključ

No.6 5/8 – 3/4”

Viljuškasti ključ

No.6 9/32 – 11/16”

11.

Imbus ključ

220/3 3/8”

Imbus ključ

220 5/16”

Imbus ključ

220/3 1/4”

Imbus ključ

220 7/32”

Imbus ključ

220/3 3/16”

Imbus ključ

220/3 5/32”

Imbus ključ

220 9/64”

Imbus ključ

220/3 1/8

Imbus ključ

220/3 3/32

Imbus ključ

220/3 5/64

Imbus ključ

220/3 1/16

Imbus ključ

7/64

Imbus ključ

3/64

12.

Čekić plastični

820/2

13.

Čekić bravarski

812-300

14.

Okasti ključ

No.2 25/32 – 13/16”

Okasti ključ

No.2 5/8 – 3/4”

Okasti ključ

No.2 3/4 – 7/8”

15.

Odvijač krstasti

615 CR PH 3x150

Odvijač krstasti

615 CR PH 2x100

Odvijač krstasti

615 CR PH 1x80

16.

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x8,0x175

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x6,5x100

Odvijač pljosnati

605 CR 1,0x5,5x100

Odvijač pljosnati kratki

627 CR 1,2x6,5x25

17.

Zglob kardanski

238.6/1 – 3/8”

18.

Adapter

190.7 38 – 1/2-3/8”

19.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/2” max 202 Nm

20.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/4 max 62Nm

21.

Nastavak duži

238.4/1 250 – 3/8

22.

Nastavak kraći

238.4/1 125 – 3/8

23.

T-ručka

2383

24.

Ručica sa zglobom

2382 200 3/8

25.

Nasadni ključ

238L 7/8

Nasadni ključ

238L 13/16

Nasadni ključ

238L 3/4

Nasadni ključ

238L 11/16

Nasadni ključ

238L 5/8

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 1/2

Nasadni ključ

238L 7/16

Nasadni ključ

238L 3/8

Nasadni ključ

238L 5/16

Nasadni ključ

238L 1/4

26.

Ručka za gedoru (krckalica)

2381A 3/8 – 10 mm

27.

Nasadni ključ

238 7/8

Nasadni ključ

238 13/16

Nasadni ključ

238 3/4

Nasadni ključ

239 2/9

Nasadni ključ

238 5/8

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 9/16

Nasadni ključ

238 1/2

Nasadni ključ

238 7/16

Nasadni ključ

238 3/8

Nasadni ključ

238 5/16

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

28.

Obeleživač

642/6 4

29.

Izbijač

641/6 5

30.

Pljosnati sekač

660/6 200

31.

Montirač za gume

300 –500

32.

Klešta kljunasta / Klešta špicasta ravna

508/1 BI 200

33.

Sečice kose

461/1 BI 160

34.

Klešta papagajke

445/1 BI – 240

35.

Digitalno pomično merilo

1012 – 150

36.

Merilo pomično

insize 150 0,05

37.

Ključevi okasti

No. 180 1 – 1 1/8

Ključevi okasti

No. 180 15/16 – 1

Ključevi okasti

No. 180 5/8 11/16

Ključevi okasti

No. 180 1/2 9/16

Ključevi okasti

No. 180 7/16 1/2

Ključevi okasti

No. 180 3/8 7/16

Ključevi okasti

No. 180 5/16 3/8

Ključevi okasti

No. 180 1/4 5/16

38.

Zglob kardanski

1886

39.

Adapter

1887

40.

Nastavak duži

188.8 150 – 1/4

41.

Nastavak

911. 14/24

42.

Nastavak

188.4 55 – 1/4

43.

Nastavak savitljiv

188.4/2F 150 – 1/4

44.

T-ručka

188.3 1/4

45.

Ručica sa zglobom

1882

46.

Nastavak sa odvijač drškom

188.8 150 – 1/4

47.

Nasadni ključ

No.D20 L 1/2

Nasadni ključ

No.D20 L 7/16

Nasadni ključ

No.D20 L 3/8

Nasadni ključ

188L 11/32

Nasadni ključ

No.D20 L 5/16

Nasadni ključ

188L 9/32

Nasadni ključ

No.D20 L 1/4

Nasadni ključ

188L 7/32

Nasadni ključ

No.D20 L 3/16

48.

Nasadni ključ

188 9/16

Nasadni ključ

188 1/2

Nasadni ključ

188 7/16

Nasadni ključ

188 3/8

Nasadni ključ

188 11/32

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 5/16

Nasadni ključ

188 9/32

Nasadni ključ

188 1/4

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 7/32

Nasadni ključ

188 3/16

49.

Gedora (čegrtaljka)

188A 1/4 6,3 mm

50.

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/4 – 1 1/16

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/8 – 1

Viljuškasti ključ

No. 110 9/16 – 1/2

Viljuškasti ključ

No. 110 7/16 – 3/8

Viljuškasti ključ

No. 110 5/16 1/4

51.

Dvometar

No. 710R

52.

Klešta za osiguranje žicom

1.161.301

53.

Smrt klešta (grip klešta)

430/3 – 250

54.

Cevna ravna klešta

480/6 1”


NORMATIVI

U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH
SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNjEM
I ČETVOROGODIŠNjEM TRAJANjU U STRUČNIM
ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ZA OBRAZOVNI PROFIL

AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU
VAZDUHOPLOVA

NORMATIV ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I
NASTAVNIH SREDSTAVA STRUČNIH PREDMETA

A) Školski prostor

1. Specijalizivana učionica (kabinet) za nastavne predmete: Materijali vazduhoplova, Tehnologija elektromaterijala, Aerodinamika, Borbeni sistemi, Elementi letelica, Struktura vazduhoplova, Pogonske grupe vazduhoplova, Električna i elektronska oprema, Elektro oprema i sistemi vazduhoplova, Naoružanje borbenih vazduhoplova, Elementi letelica, Struktura vazduhoplova, Elektro oprema i sistemi vazduhoplova, Osnove digitalne i impulsne elektronike, Osnove vazduhoplovne raketne tehnike – veličine 40 m².

2. Školska radionica za praktičnu nastavu – veličine 100 m², za nastavne predmete: Alati i merenja, Elementi letelica, Tehnologija elektro materijala, Struktura vazduhoplova, Osnove vazduhoplovne raketne tehnike, Pogonske grupe vazduhoplova, Elektro oprema i sistemi vazduhoplova, Naoružanje borbenih vazduhoplova.

B) Školska oprema

Predmeti:

MATERIJALI VAZDUHOPLOVA

TEHNOLOGIJA ELEKTROMATERIJALA

AERODINAMIKA

BORBENI SISTEMI

ELEMENTI LETELICA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

POGONSKE GRUPE VAZDUHOPLOVA

ELEKTRO OPREMA I SISTEMI VAZDUHOPLOVA

NAORUŽANjE BORBENIH VAZDUHOPLOVA

OSNOVE DIGITALNE I IMPULSNE ELEKTRONIKE

OSNOVE VAZDUHOPLOVNE RAKETNE TEHNIKE

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Jednomotorni mlazni borbeni avion

kom.

1

2.

Jednomotorni klipni borbeni avion

kom.

1

3.

Dvomotorni klipni avion

kom.

1


Predmet:

POGONSKE GRUPE VAZDUHOPLOVA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

V12 avionski motor – četvrtinski presek

kom.

1

2.

Četrnaestocilindrični, dupla zvezda avionski motor – četvrtinski presek

kom.

1

3.

Sedmocilindrični zvezdasti avionski motor

kom.

1

4.

Devetocilindrični zvezdasti avionski motor

kom.

1

5.

Šestocilindrični bokser avionski motor

kom.

1

6.

Šestocilindrični linijski avionski motor

kom.

1

7.

Uređaj za magnetno paljenje na postolju

kom.

1

8.

Mlazni avionski motor, četvrtinski presek

kom.

2

9.

Mlazni avionski motor sa centrifugalnim kompresorom – četvrtinski presek

kom.

1

10.

Motor Allison J – 35

kom.

1

11.

Motor Rolls – Royce Viper Mk531

kom.

1

12.

Motor Tumanski R – 13

kom.

1

13.

Motor Klimov TV2 – 117A

kom.

1

14.

Motor General Electric CJ610 – 6

kom.

1

15.

APU TA – 8

kom.

1


Predmeti:

ELEMENTI LETELICA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Bure sa trupa sa mehanizmom vazdušnih kočnica

kom.

1

2.

Krilo aviona

kom.

1

3.

Konstrukcija krila

kom.

1

4.

Veza krilo – trup sendvič konstrukcija

kom.

1

5.

Veza krilo trup – centroplan

kom.

1

6.

Vertikalna repna površina

kom.

1

7.

Horizontalna repna površina

kom.

1

8.

Uzgonske površine

kom.

1

9.

Horizontalni stabilizator

kom.

1

10.

Deo strukture trupa sa instalacijom za vatreno naoružanje

kom.

1

11.

Mašina za kružno savijanje lima

kom.

1

12.

Mašina za ugaono savijanje lima

kom.

1

13.

Mašina za izradu žlebova

kom.

1

14.

Makaze za sečenje lima

kom.

1


Predmet:

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA

ELEKTRO OPREMA I SISTEMI VAZDUHOPLOVA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Upravljački panel sistema za presurizaciju

kom.

1

2.

Uređaj za testiranje Pitot – Static sistema

kom.

1

3.

Relay – Voltage Sensing – instrument za očitavanje napona

kom.

1

4.

Elektro – pokretač „PA – 250”

kom.

1

5.

Pilotska palica

kom.

1

6.

Padobranski automat

kom.

1

7.

Uređaj za napajanje protiv-sudarnog svetla

kom.

1

8.

Visoko naponski transformator

kom.

1

9.

Invertor struje – pretvarač

kom.

1

10.

Detektor požara

kom.

1

11.

Senzor pritiska

kom.

1

12.

Indikator stajnog trapa

kom.

1

13.

Indikator količine goriva

kom.

1

14.

Davač visinske korelacije

kom.

1

15.

Davač broja obrtaja

kom.

1

16.

Davač ukupnog pritiska

kom.

1

17.

Pokazivač pritiska hidro ulja

kom.

1

18.

Pokazivač broja obrtaja motora

kom.

1


Alat koji se koristi pri izvođenju praktične nastave iz predmeta:

ALATI I MERENjA

ELEMENTI LETELICA

TEHNOLOGIJA ELEKTRO MATERIJALA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

OSNOVE VAZDUHOPLOVNE RAKETNE TEHNIKE

POGONSKE GRUPE VAZDUHOPLOVA

ELEKTRO OPREMA I SISTEMI VAZDUHOPLOVA

NAORUŽANjE BORBENIH VAZDUHOPLOVA

Red. br.

NAZIV ALATA

Količina

1.

Set mikrometara

2

2.

Ključ nasadni sa račnom ¼”

2

3.

Ključ okasto vilasti set 12 kom.

2

4.

Klešta špic ravna 200 mm

2

5.

Klešta sečice 160 mm

2

6.

Klešta kombinovana 180 mm

2

7.

Klešta špic kriva 200 mm

2

8.

Klešta Seger ravna unutrašnja

2

9.

Klešta Seger ravna spoljašnja

2

10.

Ključ TORX set 9 kom.

2

11.

Lenjir 500x27 mm

2

12.

Merač zazora set 26 kom.

2

13.

Merač zaobljenja set

2

14.

Ugaonik bravarski 200 mm sa graničnikom

2

15.

Uglomer 150 mm

2

16.

Odvijači set 20 kom.

2

17.

Obeleživač 120x12 mm

2

18.

Izbijač 100x8x3 mm

2

19

Izbijač 100x8x6 mm

2

20.

Probijač 100x8x3 mm

2

21.

Probijač 100x8x4 mm

2

22.

Probijač 100x8x5 mm

2

23.

Probijač 100x8x6 mm

2

24.

Sekač ravni 200x16x23 mm

2

25.

Makaze za armaturu 200 mm

2

26.

Skalper

2

Red. br.

NAZIV ALATA

OZNAKA ALATA

1.

Ručka sa zglobom

190.2 450 – 1/2

2.

Zglob kardanski

190.6 75 – 1/2

3.

Ručica brza kriva

1985

4.

Nastavak

238.4 45 – 3/8

5.

T-ručica

190.3 300 – 1/2

6.

Nastavak

190.4 250 – 1/2

7.

Nastavak

190.4 125 – 1/2

8.

Čegrtaljka

1901A 1/2 – 12,5 mm

9.

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/4”

Nasadni ključ

190 1/2 1 3/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/8”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/16”

Nasadni ključ

190 1/2 15/16”

Nasadni ključ

190 1/2 7/8”

Nasadni ključ

190 1/2 13/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/4”

Nasadni ključ

190 1/2 11/16”

Nasadni ključ

190 1/2 5/8”

Nasadni ključ

190 1/2 9/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1/2”

Nasadni ključ

190 1/2 7/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/8”

10.

Viljuškasti ključ

No.6 7/8 – 15/16”

Viljuškasti ključ

No.6 25/32 – 13/16”

Viljuškasti ključ

No.6 5/8 – 3/4”

Viljuškasti ključ

No.6 9/32 – 11/16”

11.

Imbus ključ

220/3 3/8”

Imbus ključ

220 5/16”

Imbus ključ

220/3 1/4”

Imbus ključ

220 7/32”

Imbus ključ

220/3 3/16”

Imbus ključ

220/3 5/32”

Imbus ključ

220 9/64”

Imbus ključ

220/3 1/8

Imbus ključ

220/3 3/32

Imbus ključ

220/3 5/64

Imbus ključ

220/3 1/16

Imbus ključ

7/64

Imbus ključ

3/64

12.

Čekić plastični

820/2

13.

Čekić bravarski

812-300

14.

Okasti ključ

No.2 25/32 – 13/16”

Okasti ključ

No.2 5/8 – 3/4”

Okasti ključ

No.2 3/4 – 7/8”

15.

Odvijač krstasti

615 CR PH 3x150

Odvijač krstasti

615 CR PH 2x100

Odvijač krstasti

615 CR PH 1x80

16.

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x8,0x175

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x6,5x100

Odvijač pljosnati

605 CR 1,0x5,5x100

Odvijač pljosnati kratki

627 CR 1,2x6,5x25

17.

Zglob kardanski

238.6/1 – 3/8”

18.

Adapter

190.7 38 – 1/2-3/8”

19.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/2” max 202 Nm

20.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/4 max 62Nm

21.

Nastavak duži

238.4/1 250 – 3/8

22.

Nastavak kraći

238.4/1 125 – 3/8

23.

T-ručka

2383

24.

Ručica sa zglobom

2382 200 3/8

25.

Nasadni ključ

238L 7/8

Nasadni ključ

238L 13/16

Nasadni ključ

238L 3/4

Nasadni ključ

238L 11/16

Nasadni ključ

238L 5/8

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 1/2

Nasadni ključ

238L 7/16

Nasadni ključ

238L 3/8

Nasadni ključ

238L 5/16

Nasadni ključ

238L 1/4

26.

Ručka za gedoru (krckalica)

2381A 3/8 – 10 mm

27.

Nasadni ključ

238 7/8

Nasadni ključ

238 13/16

Nasadni ključ

238 3/4

Nasadni ključ

239 2/9

Nasadni ključ

238 5/8

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 9/16

Nasadni ključ

238 1/2

Nasadni ključ

238 7/16

Nasadni ključ

238 3/8

Nasadni ključ

238 5/16

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

28.

Obeleživač

642/6 4

29.

Izbijač

641/6 5

30.

Pljosnati sekač

660/6 200

31.

Montirač za gume

300 – 500

32.

Klešta kljunasta / Klešta špicasta ravna

508/1 BI 200

33.

Sečice kose

461/1 BI 160

34.

Klešta papagajke

445/1 BI – 240

35.

Digitalno pomično merilo

1012 – 150

36.

Merilo pomično

insize 150 0,05

37.

Ključevi okasti

No. 180 1 – 1 1/8

Ključevi okasti

No. 180 15/16 – 1

Ključevi okasti

No. 180 5/8 11/16

Ključevi okasti

No. 180 1/2 9/16

Ključevi okasti

No. 180 7/16 1/2

Ključevi okasti

No. 180 3/8 7/16

Ključevi okasti

No. 180 5/16 3/8

Ključevi okasti

No. 180 1/4 5/16

38.

Zglob kardanski

1886

39.

Adapter

1887

40.

Nastavak duži

188.8 150 – 1/4

41.

Nastavak

911. 14/24

42.

Nastavak

188.4 55 – 1/4

43.

Nastavak savitljiv

188.4/2F 150 – 1/4

44.

T-ručka

188.3 1/4

45.

Ručica sa zglobom

1882

46.

Nastavak sa odvijač drškom

188.8 150 – 1/4

47.

Nasadni ključ

No.D20 L 1/2

Nasadni ključ

No.D20 L 7/16

Nasadni ključ

No.D20 L 3/8

Nasadni ključ

188L 11/32

Nasadni ključ

No.D20 L 5/16

Nasadni ključ

188L 9/32

Nasadni ključ

No.D20 L 1/4

Nasadni ključ

188L 7/32

Nasadni ključ

No.D20 L 3/16

48.

Nasadni ključ

188 9/16

Nasadni ključ

188 1/2

Nasadni ključ

188 7/16

Nasadni ključ

188 3/8

Nasadni ključ

188 11/32

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 5/16

Nasadni ključ

188 9/32

Nasadni ključ

188 1/4

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 7/32

Nasadni ključ

188 3/16

49.

Gedora (čegrtaljka)

188A 1/4 6,3 mm

50.

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/4 – 1 1/16

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/8 – 1

Viljuškasti ključ

No. 110 9/16 – 1/2

Viljuškasti ključ

No. 110 7/16 – 3/8

Viljuškasti ključ

No. 110 5/16 1/4

51.

Dvometar

No. 710R

52.

Klešta za osiguranje žicom

1.161.301

53.

Smrt klešta (grip klešta)

430/3 – 250

54.

Cevna ravna klešta

480/6 1”


NORMATIVI

U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH
SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNjEM
I ČETVOROGODIŠNjEM TRAJANjU U STRUČNIM
ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ZA OBRAZOVNI PROFIL

AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU
VAZDUHOPLOVA

NORMATIV ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I
NASTAVNIH SREDSTAVA STRUČNIH PREDMETA

A) Školski prostor

1. Specijalizivana učionica (kabinet) za nastavne predmete: Materijali vazduhoplova, Tehnologija elektromaterijala, Aerodinamika, Borbeni sistemi, Elementi letelica, Struktura vazduhoplova, Instrumenti vazduhoplova, Električna i elektronska merenja, Pogonske grupe vazduhoplova, Oprema i sistemi vazduhoplova, Radarski uređaji i sistemi, Radionavigacijski uređaji, Osnove digitalne i impulsne elektronike – veličine 40 m².

2. Školska radionica za praktičnu nastavu – veličine 100 m², za nastavne predmete: Alati i merenja, Elementi letelica, Tehnologija elektromaterijala, Struktura vazduhoplova, Pogonske grupe vazduhoplova.

B) Školska oprema

Predmeti:

MATERIJALI VAZDUHOPLOVA

TEHNOLOGIJA ELEKTROMATERIJALA

AERODINAMIKA

BORBENI SISTEMI

ELEMENTI LETELICA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

INSTRUMENTI VAZDUHOPLOVA

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA MERENjA

POGONSKE GRUPE VAZDUHOPLOVA

OPREMA I SISTEMI VAZDUHOPLOVA

RADARSKI UREĐAJI I SISTEMI

RADIONAVIGACIJSKI UREĐAJI

OSNOVE DIGITALNE I IMPULSNE ELEKTRONIKE

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Jednomotorni mlazni borbeni avion

kom.

1

2.

Jednomotorni klipni borbeni avion

kom.

1

3.

Dvomotorni klipni avion

kom.

1


Predmet:

POGONSKE GRUPE VAZDUHOPLOVA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

V12 avionski motor – četvrtinski presek

kom.

1

2.

Četrnaestocilindrični, dupla zvezda avionski motor – četvrtinski presek

kom.

1

3.

Sedmocilindrični zvezdasti avionski motor

kom.

1

4.

Devetocilindrični zvezdasti avionski motor

kom.

1

5.

Šestocilindrični bokser avionski motor

kom.

1

6.

Šestocilindrični linijski avionski motor

kom.

1

7.

Uređaj za magnetno paljenje na postolju

kom.

1

8.

Mlazni avionski motor, četvrtinski presek

kom.

2

9.

Mlazni avionski motor sa centrifugalnim kompresorom – četvrtinski presek

kom.

1

10.

Motor Allison J – 35

kom.

1

11.

Motor Rolls – Royce Viper Mk531

kom.

1

12.

Motor Tumanski R – 13

kom.

1

13.

Motor Klimov TV2 – 117A

kom.

1

14.

Motor General Electric CJ610 – 6

kom.

1

15.

APU TA – 8

kom.

1


Predmeti:

ELEMENTI LETELICA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Bure sa trupa sa mehanizmom vazdušnih kočnica

kom.

1

2.

Krilo aviona

kom.

1

3.

Konstrukcija krila

kom.

1

4.

Veza krilo – trup sendvič konstrukcija

kom.

1

5.

Veza krilo trup – centroplan

kom.

1

6.

Vertikalna repna površina

kom.

1

7.

Horizontalna repna površina

kom.

1

8.

Uzgonske površine

kom.

1

9.

Horizontalni stabilizator

kom.

1

10.

Deo strukture trupa sa instalacijom za vatreno naoružanje

kom.

1

11.

Mašina za kružno savijanje lima

kom.

1

12.

Mašina za ugaono savijanje lima

kom.

1

13.

Mašina za izradu žlebova

kom.

1

14.

Makaze za sečenje lima

kom.

1


Predmeti:

INSTRUMENTI VAZDUHOPLOVA

OPREMA I SISTEMI VAZDUHOPLOVA

RADARSKI UREĐAJI I SISTEMI

RADIONAVIGACIJSKI UREĐAJI

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Avionski radio uređaj

kom.

1

2.

Upravljačka kutija autopilota

kom.

1

3.

Avionska VHF antena

kom.

1

4.

VOR / ILS antena

kom.

1

5.

Antenna Relay Unit – radio antena

kom.

1

6.

Range Filtar – filter opsega

kom.

1

7.

Isolation Amplifier – pojačivač

kom.

1

8.

Speaker Amplifier – pojačivač zvuka

kom.

1

9.

ERR Transmiter

kom.

1

10.

ERP Transpoder

kom.

1

11.

ATC Transponder

kom.

1

12.

Radio altimetar

kom.

1

13.

Radar kamera

kom.

1

14.

Visokofrekfentni primopredajnik

kom.

1

15.

Primopredajnik meteo radara

kom.

1

16.

Primopredajnik selektivnih poziva

kom.

1

17.

Pokazivač skretanja i klizanja aviona

kom.

1

18.

Visinomer

kom.

1

19

Variometar

kom.

1

20.

Mahometar

kom.

1

21.

Veštački horizont

kom.

1


Alat koji se koristi pri izvođenju praktične nastave iz predmeta:

ALATI I MERENjA

ELEMENTI LETELICA

TEHNOLOGIJA ELEKTROMATERIJALA

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

POGONSKE GRUPE VAZDUHOPLOVA

Red. br.

NAZIV ALATA

Količina

1.

Set mikrometara

2

2.

Ključ nasadni sa račnom ¼”

2

3.

Ključ okasto vilasti set 12 kom.

2

4.

Klešta špic ravna 200 mm

2

5.

Klešta sečice 160 mm

2

6.

Klešta kombinovana 180 mm

2

7.

Klešta špic kriva 200 mm

2

8.

Klešta Seger ravna unutrašnja

2

9.

Klešta Seger ravna spoljašnja

2

10.

Ključ TORX set 9 kom.

2

11.

Lenjir 500x27 mm

2

12.

Merač zazora set 26 kom.

2

13.

Merač zaobljenja set

2

14.

Ugaonik bravarski 200 mm sa graničnikom

2

15.

Uglomer 150 mm

2

16.

Odvijači set 20 kom.

2

17.

Obeleživač 120x12 mm

2

18.

Izbijač 100x8x3 mm

2

19

Izbijač 100x8x6 mm

2

20.

Probijač 100x8x3 mm

2

21.

Probijač 100x8x4 mm

2

22.

Probijač 100x8x5 mm

2

23.

Probijač 100x8x6 mm

2

24.

Sekač ravni 200x16x23 mm

2

25.

Makaze za armaturu 200 mm

2

26.

Skalper

2

Red. br.

NAZIV ALATA

OZNAKA ALATA

1.

Ručka sa zglobom

190.2 450 – 1/2

2.

Zglob kardanski

190.6 75 – 1/2

3.

Ručica brza kriva

1985

4.

Nastavak

238.4 45 – 3/8

5.

T-ručica

190.3 300 – 1/2

6.

Nastavak

190.4 250 – 1/2

7.

Nastavak

190.4 125 – 1/2

8.

Čegrtaljka

1901A 1/2 – 12,5 mm

9.

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/4”

Nasadni ključ

190 1/2 1 3/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/8”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/16”

Nasadni ključ

190 1/2 15/16”

Nasadni ključ

190 1/2 7/8”

Nasadni ključ

190 1/2 13/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/4”

Nasadni ključ

190 1/2 11/16”

Nasadni ključ

190 1/2 5/8”

Nasadni ključ

190 1/2 9/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1/2”

Nasadni ključ

190 1/2 7/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/8”

10.

Viljuškasti ključ

No.6 7/8 – 15/16”

Viljuškasti ključ

No.6 25/32 – 13/16”

Viljuškasti ključ

No.6 5/8 – 3/4”

Viljuškasti ključ

No.6 9/32 – 11/16”

11.

Imbus ključ

220/3 3/8”

Imbus ključ

220 5/16”

Imbus ključ

220/3 1/4”

Imbus ključ

220 7/32”

Imbus ključ

220/3 3/16”

Imbus ključ

220/3 5/32”

Imbus ključ

220 9/64”

Imbus ključ

220/3 1/8

Imbus ključ

220/3 3/32

Imbus ključ

220/3 5/64

Imbus ključ

220/3 1/16

Imbus ključ

7/64

Imbus ključ

3/64

12.

Čekić plastični

820/2

13.

Čekić bravarski

812-300

14.

Okasti ključ

No.2 25/32 – 13/16”

Okasti ključ

No.2 5/8 – 3/4”

Okasti ključ

No.2 3/4 – 7/8”

15.

Odvijač krstasti

615 CR PH 3x150

Odvijač krstasti

615 CR PH 2x100

Odvijač krstasti

615 CR PH 1x80

16.

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x8,0x175

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x6,5x100

Odvijač pljosnati

605 CR 1,0x5,5x100

Odvijač pljosnati kratki

627 CR 1,2x6,5x25

17.

Zglob kardanski

238.6/1 – 3/8”

18.

Adapter

190.7 38 – 1/2-3/8”

19.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/2” max 202 Nm

20.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/4 max 62Nm

21.

Nastavak duži

238.4/1 250 – 3/8

22.

Nastavak kraći

238.4/1 125 – 3/8

23.

T-ručka

2383

24.

Ručica sa zglobom

2382 200 3/8

25.

Nasadni ključ

238L 7/8

Nasadni ključ

238L 13/16

Nasadni ključ

238L 3/4

Nasadni ključ

238L 11/16

Nasadni ključ

238L 5/8

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 1/2

Nasadni ključ

238L 7/16

Nasadni ključ

238L 3/8

Nasadni ključ

238L 5/16

Nasadni ključ

238L 1/4

26.

Ručka za gedoru (krckalica)

2381A 3/8 – 10 mm

27.

Nasadni ključ

238 7/8

Nasadni ključ

238 13/16

Nasadni ključ

238 3/4

Nasadni ključ

239 2/9

Nasadni ključ

238 5/8

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 9/16

Nasadni ključ

238 1/2

Nasadni ključ

238 7/16

Nasadni ključ

238 3/8

Nasadni ključ

238 5/16

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

28.

Obeleživač

642/6 4

29.

Izbijač

641/6 5

30.

Pljosnati sekač

660/6 200

31.

Montirač za gume

300 – 500

32.

Klešta kljunasta / Klešta špicasta ravna

508/1 BI 200

33.

Sečice kose

461/1 BI 160

34.

Klešta papagajke

445/1 BI – 240

35.

Digitalno pomično merilo

1012 – 150

36.

Merilo pomično

insize 150 0,05

37.

Ključevi okasti

No. 180 1 – 1 1/8

Ključevi okasti

No. 180 15/16 – 1

Ključevi okasti

No. 180 5/8 11/16

Ključevi okasti

No. 180 1/2 9/16

Ključevi okasti

No. 180 7/16 1/2

Ključevi okasti

No. 180 3/8 7/16

Ključevi okasti

No. 180 5/16 3/8

Ključevi okasti

No. 180 1/4 5/16

38.

Zglob kardanski

1886

39.

Adapter

1887

40.

Nastavak duži

188.8 150 – 1/4

41.

Nastavak

911. 14/24

42.

Nastavak

188.4 55 – 1/4

43.

Nastavak savitljiv

188.4/2F 150 – 1/4

44.

T-ručka

188.3 1/4

45.

Ručica sa zglobom

1882

46.

Nastavak sa odvijač drškom

188.8 150 – 1/4

47.

Nasadni ključ

No.D20 L 1/2

Nasadni ključ

No.D20 L 7/16

Nasadni ključ

No.D20 L 3/8

Nasadni ključ

188L 11/32

Nasadni ključ

No.D20 L 5/16

Nasadni ključ

188L 9/32

Nasadni ključ

No.D20 L 1/4

Nasadni ključ

188L 7/32

Nasadni ključ

No.D20 L 3/16

48.

Nasadni ključ

188 9/16

Nasadni ključ

188 1/2

Nasadni ključ

188 7/16

Nasadni ključ

188 3/8

Nasadni ključ

188 11/32

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 5/16

Nasadni ključ

188 9/32

Nasadni ključ

188 1/4

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 7/32

Nasadni ključ

188 3/16

49.

Gedora (čegrtaljka)

188A 1/4 6,3 mm

50.

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/4 – 1 1/16

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/8 – 1

Viljuškasti ključ

No. 110 9/16 – 1/2

Viljuškasti ključ

No. 110 7/16 – 3/8

Viljuškasti ključ

No. 110 5/16 1/4

51.

Dvometar

No. 710R

52.

Klešta za osiguranje žicom

1.161.301

53.

Smrt klešta (grip klešta)

430/3 – 250

54.

Cevna ravna klešta

480/6 1”


NORMATIVI

U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH
SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNjEM I
ČETVOROGODIŠNjEM TRAJANjU U STRUČNIM
ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ZA OBRAZOVNI PROFIL

MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME

NORMATIV ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I
NASTAVNIH SREDSTAVA STRUČNIH PREDMETA

A) Školski prostor

1. Specijalizivana učionica (kabinet) za nastavne predmete: Radioradarski primopredajnici, Tehnologija elektromaterijala, Radarsko-računarski sistemi, Osnove digitalne i impulsne elektronike, Testiranje i dijagnostika radarsko-računarskih sistema, upotreba radarsko-računarske tehnike, Sistemi upravljanja, Modeliranje, Električna i elektronska oprema; Hidraulični i pneumatski sistemi; – veličine 40 m².

2. Školska radionica za praktičnu nastavu – veličine 100 m², za nastavne predmete: Alati i merenja, Održavanje radarsko-računarskih sistema, Električni pogon i oprema, Tehnologija elektromaterijala, Električna i elektronska merenja, Radioradarski primopredajnici, Sistemi upravljanja, Radarsko-računarski sistemi, Testiranje i dijagnostika radarsko-računarski sistemi, Upotreba radarsko-računarske tehnike,

B) Školska oprema

Predmeti:

RADIORADARSKI PRIMOPREDAJNICI

TEHNOLOGIJA ELEKTROMATERIJALA

RADARSKO-RAČUNARSKI SISTEMI

OSNOVE DIGITALNE I IMPULSNE ELEKTRONIKE

TESTIRANjE I DIJAGNOSTIKA RADARSKO-RAČUNARSKIH SISTEMA

UPOTREBA RADARSKO-RAČUNARSKE TEHNIKE

SISTEMI UPRAVLJANjA

MODELIRANjE

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA

HIDRAULIČNI I PNEUMATSKI SISTEMI

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Visokofrekfentni primopredajnik

kom.

1

2.

Primopredajnik radara

kom.

1

3.

Radar kamera

kom.

1

4.

Potenciometarski i Transformatorski pretvarači

kom.

1

5.

Pretvarači brzine – broja obrtaja

kom.

1

6.

Pretvarači protoka

kom.

1

7.

Furnus procesor FP1

kom.

1

8.

Servo sistem elevacije

kom.

1

9.

Kabina K – 30B

kom.

1

10.

Dijagnostička konzola – DCI

kom.

1

11.

Digitalni radarski pokazivač

kom.

1

12.

Primopredajnik.

kom.

1

13.

Antenski sistem

kom.

1


Alat koji se koristi pri izvođenju praktične nastave iz predmeta:

ALATI I MERENjA

ODRŽAVANjE RADARSKO-RAČUNARSKIH SISTEMA

ELEKTRIČNI POGON I OPREMA

Red. br.

NAZIV ALATA

Količina

1.

Set mikrometara

2

2.

Ključ nasadni sa račnom ¼”

2

3.

Ključ okasto vilasti set 12 kom.

2

4.

Klešta špic ravna 200 mm

2

5.

Klešta sečice 160 mm

2

6.

Klešta kombinovana 180 mm

2

7.

Klešta špic kriva 200 mm

2

8.

Klešta Seger ravna unutrašnja

2

9.

Klešta Seger ravna spoljašnja

2

10.

Ključ TORX set 9 kom.

2

11.

Lenjir 500x27 mm

2

12.

Merač zazora set 26 kom.

2

13.

Merač zaobljenja set

2

14.

Ugaonik bravarski 200 mm sa graničnikom

2

15.

Uglomer 150 mm

2

16.

Odvijači set 20 kom.

2

17.

Obeleživač 120x12 mm

2

18.

Izbijač 100x8x3 mm

2

19

Izbijač 100x8x6 mm

2

20.

Probijač 100x8x3 mm

2

21.

Probijač 100x8x4 mm

2

22.

Probijač 100x8x5 mm

2

23.

Probijač 100x8x6 mm

2

24.

Sekač ravni 200x16x23 mm

2

25.

Makaze za armaturu 200 mm

2

26.

Skalper

2

Red. br.

NAZIV ALATA

OZNAKA ALATA

1.

Ručka sa zglobom

190.2 450 – 1/2

2.

Zglob kardanski

190.6 75 – 1/2

3.

Ručica brza kriva

1985

4.

Nastavak

238.4 45 – 3/8

5.

T – ručica

190.3 300 – 1/2

6.

Nastavak

190.4 250 – 1/2

7.

Nastavak

190.4 125 – 1/2

8.

Čegrtaljka

1901A 1/2 – 12,5 mm

9.

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/4”

Nasadni ključ

190 1/2 1 3/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/8”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/16”

Nasadni ključ

190 1/2 15/16”

Nasadni ključ

190 1/2 7/8”

Nasadni ključ

190 1/2 13/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/4”

Nasadni ključ

190 1/2 11/16”

Nasadni ključ

190 1/2 5/8”

Nasadni ključ

190 1/2 9/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1/2”

Nasadni ključ

190 1/2 7/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/8”

10.

Viljuškasti ključ

No.6 7/8 – 15/16”

Viljuškasti ključ

No.6 25/32 – 13/16”

Viljuškasti ključ

No.6 5/8 – 3/4”

Viljuškasti ključ

No.6 9/32 – 11/16”

11.

Imbus ključ

220/3 3/8”

Imbus ključ

220 5/16”

Imbus ključ

220/3 1/4”

Imbus ključ

220 7/32”

Imbus ključ

220/3 3/16”

Imbus ključ

220/3 5/32”

Imbus ključ

220 9/64”

Imbus ključ

220/3 1/8

Imbus ključ

220/3 3/32

Imbus ključ

220/3 5/64

Imbus ključ

220/3 1/16

Imbus ključ

7/64

Imbus ključ

3/64

12.

Čekić plastični

820/2

13.

Čekić bravarski

812-300

14.

Okasti ključ

No.2 25/32 – 13/16”

Okasti ključ

No.2 5/8 – 3/4”

Okasti ključ

No.2 3/4 – 7/8”

15.

Odvijač krstasti

615 CR PH 3x150

Odvijač krstasti

615 CR PH 2x100

Odvijač krstasti

615 CR PH 1x80

16.

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x8,0x175

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x6,5x100

Odvijač pljosnati

605 CR 1,0x5,5x100

Odvijač pljosnati kratki

627 CR 1,2x6,5x25

17.

Zglob kardanski

238.6/1 – 3/8”

18.

Adapter

190.7 38 – 1/2-3/8”

19.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/2” max 202 Nm

20.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/4 max 62Nm

21.

Nastavak duži

238.4/1 250 – 3/8

22.

Nastavak kraći

238.4/1 125 – 3/8

23.

T-ručka

2383

24.

Ručica sa zglobom

2382 200 3/8

25.

Nasadni ključ

238L 7/8

Nasadni ključ

238L 13/16

Nasadni ključ

238L 3/4

Nasadni ključ

238L 11/16

Nasadni ključ

238L 5/8

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 1/2

Nasadni ključ

238L 7/16

Nasadni ključ

238L 3/8

Nasadni ključ

238L 5/16

Nasadni ključ

238L 1/4

26.

Ručka za gedoru (krckalica)

2381A 3/8 – 10 mm

27.

Nasadni ključ

238 7/8

Nasadni ključ

238 13/16

Nasadni ključ

238 3/4

Nasadni ključ

239 2/9

Nasadni ključ

238 5/8

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 9/16

Nasadni ključ

238 1/2

Nasadni ključ

238 7/16

Nasadni ključ

238 3/8

Nasadni ključ

238 5/16

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

28.

Obeleživač

642/6 4

29.

Izbijač

641/6 5

30.

Pljosnati sekač

660/6 200

31.

Montirač za gume

300 – 500

32.

Klešta kljunasta / Klešta špicasta ravna

508/1 BI 200

33.

Sečice kose

461/1 BI 160

34.

Klešta papagajke

445/1 BI – 240

35.

Digitalno pomično merilo

1012 – 150

36.

Merilo pomično

insize 150 0,05

37.

Ključevi okasti

No. 180 1 – 1 1/8

Ključevi okasti

No. 180 15/16 – 1

Ključevi okasti

No. 180 5/8 11/16

Ključevi okasti

No. 180 1/2 9/16

Ključevi okasti

No. 180 7/16 1/2

Ključevi okasti

No. 180 3/8 7/16

Ključevi okasti

No. 180 5/16 3/8

Ključevi okasti

No. 180 1/4 5/16

38.

Zglob kardanski

1886

39.

Adapter

1887

40.

Nastavak duži

188.8 150 – 1/4

41.

Nastavak

911. 14/24

42.

Nastavak

188.4 55 – 1/4

43.

Nastavak savitljiv

188.4/2F 150 – 1/4

44.

T-ručka

188.3 1/4

45.

Ručica sa zglobom

1882

46.

Nastavak sa odvijač drškom

188.8 150 – 1/4

47.

Nasadni ključ

No.D20 L 1/2

Nasadni ključ

No.D20 L 7/16

Nasadni ključ

No.D20 L 3/8

Nasadni ključ

188L 11/32

Nasadni ključ

No.D20 L 5/16

Nasadni ključ

188L 9/32

Nasadni ključ

No.D20 L 1/4

Nasadni ključ

188L 7/32

Nasadni ključ

No.D20 L 3/16

48.

Nasadni ključ

188 9/16

Nasadni ključ

188 1/2

Nasadni ključ

188 7/16

Nasadni ključ

188 3/8

Nasadni ključ

188 11/32

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 5/16

Nasadni ključ

188 9/32

Nasadni ključ

188 1/4

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 7/32

Nasadni ključ

188 3/16

49.

Gedora (čegrtaljka)

188A 1/4 6,3 mm

50.

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/4 – 1 1/16

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/8 – 1

Viljuškasti ključ

No. 110 9/16 – 1/2

Viljuškasti ključ

No. 110 7/16 – 3/8

Viljuškasti ključ

No. 110 5/16 1/4

51.

Dvometar

No. 710R

52.

Klešta za osiguranje žicom

1.161.301

53.

Smrt klešta (grip klešta)

430/3 – 250

54.

Cevna ravna klešta

480/6 1”


NORMATIVI

U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH
SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNjEM
I ČETVOROGODIŠNjEM TRAJANjU U STRUČNIM
ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ZA OBRAZOVNI PROFIL

MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME

NORMATIV ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I
NASTAVNIH SREDSTAVA STRUČNIH PREDMETA

A) Školski prostor

1. Specijalizivana učionica (kabinet) za nastavne predmete: Tehnologija elektromaterijala, Radioradarski primopredajnici, Osnove raketne tehnike, Mehatronika, Testiranje i dijagnostika raketnih sistema, Osnove digitalne i impulsne tehnike, Sistemi upravljanja, Hidraulični i pneumatski sistemi, Električni pogon i oprema, Električna i elektronska oprema – veličine 40 m².

2. Školska radionica za praktičnu nastavu – veličine 100 m², za nastavne predmete: Alati i merenja, Održavanje raketnih sistema, Upotreba raketnih sistema, Tehnologija elektromaterijala, Električna i elektronska merenja, Radioradarski primopredajnici, Električni pogon i oprema, Sistemi upravljanja, Osnove raketne tehnike, Testiranje i dijanostika raketnih sistema.

B) Školska oprema

Predmeti:

TEHNOLOGIJA ELEKTROMATERIJALA

RADIORADARSKI PRIMOPREDAJNICI

OSNOVE RAKETNE TEHNIKE

TESTIRANjE I DIJAGNOSTIKA RAKETNIH SISTEMA

OSNOVE DIGITALNE I IMPULSNE TEHNIKE

SISTEMI UPRAVLJANjA

HIDRAULIČNI I PNEUMATSKI SISTEMI

ELEKTRIČNI POGON I OPREMA

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA

Red. br.

NAZIV NASTAVNOG SREDSTVA

Jedinica mere

Količina

1.

Blok – šema SAU na RRS – podela elemenata

kom.

1

2.

Uređaj za poluautomatsko skidanje koordinata

kom.

1

3.

Funkcionalna šema sistema upravljanja primenjena na RRS S – 600

kom.

1

4.

Pultovi upravljanja U3 – 1 i U4 – 1 sistemom

kom.

1

5.

Sistem SPC – BSO nišanskog radara

kom.

1

6.

Prijemnik

kom.

1

7.

Predajnik

kom.

1

8.

Stanica za vođenje raketa – StVR

kom.

1

9.

Modul sistema za dijagnostiku DC1 / DM1

kom.

1

10.

Modul memorije RAM4 / 8K

kom.

1

11.

Predajnik impulsa poziva MRS StVR

kom.

1

12.

Antensko fiderni sistem primopredajnog sistema StVR

kom.

1

13.

Radarska glava samonavođenja (RGS)

kom.

1


Alat koji se koristi pri izvođenju praktične nastave iz predmeta:

ALATI I MERENjA

ODRŽAVANjE RAKETNIH SISTEMA

UPOTREBA RAKETNIH SISTEMA

Red. br.

NAZIV ALATA

Količina

1.

Set mikrometara

2

2.

Ključ nasadni sa račnom ¼”

2

3.

Ključ okasto vilasti set 12 kom.

2

4.

Klešta špic ravna 200 mm

2

5.

Klešta sečice 160 mm

2

6.

Klešta kombinovana 180 mm

2

7.

Klešta špic kriva 200 mm

2

8.

Klešta Seger ravna unutrašnja

2

9.

Klešta Seger ravna spoljašnja

2

10.

Ključ TORX set 9 kom.

2

11.

Lenjir 500x27 mm

2

12.

Merač zazora set 26 kom.

2

13.

Merač zaobljenja set

2

14.

Ugaonik bravarski 200 mm sa graničnikom

2

15.

Uglomer 150 mm

2

16.

Odvijači set 20 kom.

2

17.

Obeleživač 120x12 mm

2

18.

Izbijač 100x8x3 mm

2

19

Izbijač 100x8x6 mm

2

20.

Probijač 100x8x3 mm

2

21.

Probijač 100x8x4 mm

2

22.

Probijač 100x8x5 mm

2

23.

Probijač 100x8x6 mm

2

24.

Sekač ravni 200x16x23 mm

2

25.

Makaze za armaturu 200 mm

2

26.

Skalper

2

Red. br.

NAZIV ALATA

OZNAKA ALATA

1.

Ručka sa zglobom

190.2 450 – 1/2

2.

Zglob kardanski

190.6 75 – 1/2

3.

Ručica brza kriva

1985

4.

Nastavak

238.4 45 – 3/8

5.

T-ručica

190.3 300 – 1/2

6.

Nastavak

190.4 250 – 1/2

7.

Nastavak

190.4 125 – 1/2

8.

Čegrtaljka

1901A 1/2 – 12,5 mm

9.

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/4”

Nasadni ključ

190 1/2 1 3/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/8”

Nasadni ključ

190 1/2 1 1/16”

Nasadni ključ

190 1/2 15/16”

Nasadni ključ

190 1/2 7/8”

Nasadni ključ

190 1/2 13/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/4”

Nasadni ključ

190 1/2 11/16”

Nasadni ključ

190 1/2 5/8”

Nasadni ključ

190 1/2 9/16”

Nasadni ključ

190 1/2 1/2”

Nasadni ključ

190 1/2 7/16”

Nasadni ključ

190 1/2 3/8”

10.

Viljuškasti ključ

No.6 7/8 – 15/16”

Viljuškasti ključ

No.6 25/32 – 13/16”

Viljuškasti ključ

No.6 5/8 – 3/4”

Viljuškasti ključ

No.6 9/32 – 11/16”

11.

Imbus ključ

220/3 3/8”

Imbus ključ

220 5/16”

Imbus ključ

220/3 1/4”

Imbus ključ

220 7/32”

Imbus ključ

220/3 3/16”

Imbus ključ

220/3 5/32”

Imbus ključ

220 9/64”

Imbus ključ

220/3 1/8

Imbus ključ

220/3 3/32

Imbus ključ

220/3 5/64

Imbus ključ

220/3 1/16

Imbus ključ

7/64

Imbus ključ

3/64

12.

Čekić plastični

820/2

13.

Čekić bravarski

812-300

14.

Okasti ključ

No.2 25/32 – 13/16”

Okasti ključ

No.2 5/8 – 3/4”

Okasti ključ

No.2 3/4 – 7/8”

15.

Odvijač krstasti

615 CR PH 3x150

Odvijač krstasti

615 CR PH 2x100

Odvijač krstasti

615 CR PH 1x80

16.

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x8,0x175

Odvijač pljosnati

605 CR 1,2x6,5x100

Odvijač pljosnati

605 CR 1,0x5,5x100

Odvijač pljosnati kratki

627 CR 1,2x6,5x25

17.

Zglob kardanski

238.6/1 – 3/8”

18.

Adapter

190.7 38 – 1/2-3/8”

19.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/2” max 202 Nm

20.

Adapter

238.7/1 3/8 – 1/4 max 62Nm

21.

Nastavak duži

238.4/1 250 – 3/8

22.

Nastavak kraći

238.4/1 125 – 3/8

23.

T-ručka

2383

24.

Ručica sa zglobom

2382 200 3/8

25.

Nasadni ključ

238L 7/8

Nasadni ključ

238L 13/16

Nasadni ključ

238L 3/4

Nasadni ključ

238L 11/16

Nasadni ključ

238L 5/8

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 9/16

Nasadni ključ

238L 1/2

Nasadni ključ

238L 7/16

Nasadni ključ

238L 3/8

Nasadni ključ

238L 5/16

Nasadni ključ

238L 1/4

26.

Ručka za gedoru (krckalica)

2381A 3/8 – 10 mm

27.

Nasadni ključ

238 7/8

Nasadni ključ

238 13/16

Nasadni ključ

238 3/4

Nasadni ključ

239 2/9

Nasadni ključ

238 5/8

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 9/16

Nasadni ključ

238 1/2

Nasadni ključ

238 7/16

Nasadni ključ

238 3/8

Nasadni ključ

238 5/16

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

Nasadni ključ

238/1 12p 3/8 1/4

28.

Obeleživač

642/6 4

29.

Izbijač

641/6 5

30.

Pljosnati sekač

660/6 200

31.

Montirač za gume

300 – 500

32.

Klešta kljunasta / Klešta špicasta ravna

508/1 BI 200

33.

Sečice kose

461/1 BI 160

34.

Klešta papagajke

445/1 BI – 240

35.

Digitalno pomično merilo

1012 – 150

36.

Merilo pomično

insize 150 0,05

37.

Ključevi okasti

No. 180 1 – 1 1/8

Ključevi okasti

No. 180 15/16 – 1

Ključevi okasti

No. 180 5/8 11/16

Ključevi okasti

No. 180 1/2 9/16

Ključevi okasti

No. 180 7/16 1/2

Ključevi okasti

No. 180 3/8 7/16

Ključevi okasti

No. 180 5/16 3/8

Ključevi okasti

No. 180 1/4 5/16

38.

Zglob kardanski

1886

39.

Adapter

1887

40.

Nastavak duži

188.8 150 – 1/4

41.

Nastavak

911. 14/24

42.

Nastavak

188.4 55 – 1/4

43.

Nastavak savitljiv

188.4/2F 150 – 1/4

44.

T-ručka

188.3 1/4

45.

Ručica sa zglobom

1882

46.

Nastavak sa odvijač drškom

188.8 150 – 1/4

47.

Nasadni ključ

No.D20 L 1/2

Nasadni ključ

No.D20 L 7/16

Nasadni ključ

No.D20 L 3/8

Nasadni ključ

188L 11/32

Nasadni ključ

No.D20 L 5/16

Nasadni ključ

188L 9/32

Nasadni ključ

No.D20 L 1/4

Nasadni ključ

188L 7/32

Nasadni ključ

No.D20 L 3/16

48.

Nasadni ključ

188 9/16

Nasadni ključ

188 1/2

Nasadni ključ

188 7/16

Nasadni ključ

188 3/8

Nasadni ključ

188 11/32

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 5/16

Nasadni ključ

188 9/32

Nasadni ključ

188 1/4

Nasadni ključ

188/2 12p 1/4 7/32

Nasadni ključ

188 3/16

49.

Gedora (čegrtaljka)

188A 1/4 6,3 mm

50.

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/4 – 1 1/16

Viljuškasti ključ

No. 110 1 1/8 – 1

Viljuškasti ključ

No. 110 9/16 – 1/2

Viljuškasti ključ

No. 110 7/16 – 3/8

Viljuškasti ključ

No. 110 5/16 1/4

51.

Dvometar

No. 710R

52.

Klešta za osiguranje žicom

1.161.301

53.

Smrt klešta (grip klešta)

430/3 – 250

54.

Cevna ravna klešta

480/6 1”


.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print