Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)


Na osnovu člana 179. stav 1. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 2. marta 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu

Član 1.

U Pravilniku o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 109/16), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu (Prilog 1.), Spisak najviših iznosa naknada za određena pomagala koja se izdaju preko apoteka (Prilog 8.), Pregled najviših iznosa naknada za medicinsko-tehnička pomagala koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (Prilog 9.) i Spisak usluga održavanja medicinsko-tehničkih pomagala i najvišeg iznosa naknade koja uključuje kompletnu uslugu (rad, materijal i deo), (Prilog 10.), zamenjuju se novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu, novim Spiskom najviših iznosa naknada za određena pomagala koja se izdaju preko apoteka, novim Pregledom najviših iznosa naknada za medicinsko-tehnička pomagala koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i novim Spiskom usluga održavanja medicinsko-tehničkih pomagala i najvišeg iznosa naknade koja uključuje kompletnu uslugu (rad, materijal i deo), koji se smatraju sastavnim delom ovog pravilnika.

Član 2.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1.

Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu

(u 000 dinara)

R.B.

Naziv ustanove

Plate

i naknade plata

sa dopri-nosima na teret poslo-davca

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

Ostali indirektni troškovi

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

Krv i labilni produkti od krvi

Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal

Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu

Ishrana bolesnika

Lekovi na recept i pomagala preko apoteka

Participacija

UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Dom zdravlja Bačka Topola

167.718

5.735

45.700

7.924

10.481

11.387

472

105.293

19.134

335.576

2

Dom zdravlja Mali Iđoš

47.018

1.831

12.540

1.970

2.742

28.089

5.463

88.727

3

Dom zdravlja Subotica

416.942

14.729

87.429

14.814

13.608

9.724

537.798

4

Opšta bolnica Subotica

1.049.717

60.360

187.877

200.955

11.428

211.302

38.605

27.191

7.107

1.780.328

5

Apoteka Subotica

431.893

75.204

356.689

I

Subotica

1.681.395

82.655

333.546

225.663

11.428

238.133

49.992

27.663

565.275

116.632

3.099.118

6

Dom zdravlja Žitište

63.521

5.081

13.706

2.262

3.602

44.457

9.643

122.986

7

Dom zdravlja Novi Bečej

106.933

3.556

24.854

3.339

4.062

69.548

13.948

198.344

8

Dom zdravlja Sečanj

56.577

3.237

16.463

1.833

2.581

47.830

10.963

117.558

9

Dom zdravlja Nova Crnja

44.490

2.996

11.598

2.757

3.098

24.973

4.985

84.927

10

Dom zdravlja Zrenjanin

372.861

17.654

83.593

13.728

30.514

12.706

505.644

11

Opšta bolnica Zrenjanin

947.487

42.374

224.827

173.980

10.768

135.351

82.944

25.156

4.439

1.638.448

12

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin

93.800

9.055

19.560

11.967

6.292

3.186

526

143.334

13

Apoteka Zrenjanin

443.491

73.893

369.598

II

Zrenjanin

1.685.669

83.953

394.601

209.866

10.768

185.500

82.944

28.342

630.299

131.103

3.180.839

14

Dom zdravlja Ada

64.279

3.285

15.880

2.307

3.485

1.277

87.959

15

Dom zdravlja Kanjiža

103.402

4.949

28.497

2.526

7.142

57.962

11.258

193.220

16

Dom zdravlja Novi Kneževac

61.773

1.766

16.239

1.431

3.306

1.067

35.492

5.851

115.223

17

Dom zdravlja Čoka

41.671

1.210

10.793

998

2.228

37.127

5.974

88.053

18

Dom zdravlja Senta

79.437

908

20.209

3.258

6.228

805

109.235

19

Apoteka Senta

99.092

15.443

83.649

20

Opšta bolnica Senta

350.448

10.267

64.478

32.609

2.938

49.738

6.595

12.956

1.724

528.305

21

Opšta bolnica Kikinda

460.508

25.846

83.576

55.692

6.574

62.165

49.239

9.478

1.642

751.436

22

Dom zdravlja Kikinda

169.408

5.675

29.272

5.866

5.284

3.668

211.837

23

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

161.967

2.906

31.370

33.342

2.036

20.381

252.002

24

Apoteka Kikinda

196.408

30.941

165.467

III

Kikinda

1.492.893

56.812

300.314

138.029

9.512

141.612

55.834

43.882

426.081

78.583

2.586.386

25

Dom zdravlja Alibunar

86.829

4.191

19.229

2.872

4.633

50.080

10.350

157.484

26

Dom zdravlja Bela Crkva

69.849

5.068

21.183

2.801

5.456

69.300

15.151

158.506

27

Dom zdravlja Kovačica

98.145

4.398

23.353

3.771

12.237

73.129

13.564

201.469

28

Dom zdravlja Kovin

141.823

7.614

24.892

5.562

7.424

79.654

18.237

248.732

29

Dom zdravlja Opovo

55.505

3.641

13.981

1.086

2.595

32.085

7.175

101.718

30

Dom zdravlja Plandište

46.219

3.080

14.087

1.436

2.819

30.098

6.166

91.573

31

Opšta bolnica Vršac

439.821

21.088

75.165

97.031

3.350

72.857

32.130

14.851

807

755.486

32

Dom zdravlja Vršac

159.316

6.715

29.395

4.528

3.923

1.902

201.975

33

Dom zdravlja Pančevo

398.141

15.028

80.834

16.245

42.022

11.408

540.862

34

Opšta bolnica Pančevo

1.031.385

40.841

139.061

180.689

12.672

160.617

90.431

33.229

7.128

1.681.797

35

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

106.968

4.922

18.931

7.466

3.272

10.608

188

151.979

36

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

371.498

15.175

92.788

32.540

5.671

54.503

106

572.069

37

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

371.923

22.977

97.012

41.522

8.540

54.353

21

596.306

38

Apoteka Pančevo

278.520

45.926

232.594

39

Apoteka Vršac

192.771

32.820

159.951

IV

Pančevo

3.377.422

154.738

649.911

397.549

16.022

332.066

122.561

167.544

805.637

170.949

5.852.501

40

Dom zdravlja Apatin

110.539

5.250

32.236

4.662

8.914

74.205

12.709

223.097

41

Dom zdravlja Kula

154.217

4.795

35.577

6.915

9.375

113.197

20.618

303.458

42

Dom zdravlja Odžaci

134.408

7.162

35.371

6.346

16.642

1.835

98.791

18.078

282.477

43

Dom zdravlja Sombor

287.929

17.110

47.586

7.328

17.063

7.000

370.016

44

Opšta bolnica Sombor

983.181

68.744

214.750

186.394

10.844

156.596

61.159

52.188

4.932

1.728.924

45

Apoteka Sombor

279.615

51.007

228.608

V

Sombor

1.670.274

103.061

365.520

211.645

10.844

208.590

61.159

54.023

565.808

114.344

3.136.580

46

Dom zdravlja Bač

50.005

2.533

17.343

2.447

3.161

29.668

5.827

99.330

47

Dom zdravlja Bačka Palanka

229.377

7.957

44.194

13.454

240

26.736

37.517

503

165.235

42.081

483.132

48

Dom zdravlja Bački Petrovac

49.743

2.811

10.078

1.331

3.171

41.123

9.787

98.470

49

Dom zdravlja Beočin

63.178

2.363

14.233

1.615

2.936

50.103

13.040

121.388

50

Dom zdravlja Bečej

163.959

4.661

36.497

5.713

19.058

98.367

19.749

308.506

51

Dom zdravlja Žabalj

102.465

5.091

18.029

2.535

4.470

75.656

15.089

193.157

52

Dom zdravlja Srbobran

65.539

2.773

12.588

1.973

3.240

47.886

10.172

123.827

53

Dom zdravlja Temerin

102.173

3.597

16.035

3.905

6.399

94.502

25.141

201.470

54

Dom zdravlja Titel

58.939

2.845

13.442

1.103

5.719

23.602

5.121

100.529

55

Dom zdravlja Novi Sad

1.151.784

39.775

153.576

26.336

62.003

45.996

1.387.478

56

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

231.027

9.310

48.830

2.031

1.666

292.864

57

Dom zdravlja Vrbas

164.914

6.749

29.730

6.478

8.692

1.966

214.597

58

Opšta bolnica Vrbas

458.789

26.515

82.158

57.026

7.804

93.754

45.616

20.344

1.636

790.370

59

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

88.696

3.819

14.011

145.606

3.660

7.768

3.620

259.940

60

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

519.877

23.492

233.818

928.153

9.602

155.745

29.691

1.687

1.898.691

61

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

541.715

29.756

213.402

188.939

7.682

145.110

38.454

852

1.164.206

62

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

521.954

26.771

295.034

127.612

17.534

739.633

29.125

10.955

1.746.708

63

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

711.077

38.052

138.868

299.410

5.220

147.361

20.680

1.360.668

64

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

79.095

1.054

9.742

359

3.218

176

93.292

65

Klinički centar Vojvodine Novi Sad

2.681.952

120.934

780.434

1.346.373

126.054

994.824

117.801

110.925

12.329

6.266.968

66

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

27.461

1.021

4.299

1.950

52

34.679

67

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

60.042

1.652

6.924

343

3.587

72.548

68

Apoteka Novi Sad

1.040.172

165.409

874.763

69

Apoteka Vrbas

186.640

37.439

149.201

VI

Novi Sad

8.123.761

363.531

2.193.265

3.162.742

174.136

2.436.093

200.934

257.490

1.852.954

428.124

18.336.782

70

Dom zdravlja Inđija

215.921

5.700

38.875

6.695

21.450

145.421

32.831

401.231

71

Dom zdravlja Pećinci

94.684

4.773

23.829

3.110

6.283

52.715

13.210

172.184

72

Dom zdravlja Ruma

236.391

12.935

43.834

8.112

15.048

165.532

38.357

443.495

73

Dom zdravlja Irig

46.349

1.842

9.486

903

2.358

30.600

6.906

84.632

74

Dom zdravlja Stara Pazova

285.241

8.565

54.016

15.334

26.910

29.071

451

226.817

48.477

597.928

75

Dom zdravlja Šid

155.799

4.766

31.190

4.928

8.562

106.726

18.364

293.607

76

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

309.105

13.244

49.352

9.799

9.540

4.554

386.486

77

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

821.382

34.726

140.368

164.653

6.372

150.590

98.059

24.431

3.997

1.436.584

78

Apoteka Sremska Mitrovica

220.706

37.522

183.184

VII

Sr. Mitrovica

2.164.872

86.551

390.950

213.534

6.372

240.741

127.130

24.882

948.517

204.218

3.999.331

79

Dom zdravlja Bogatić

120.385

3.996

21.707

3.773

5.605

799

154.667

80

Dom zdravlja LJubovija

87.268

1.210

17.163

5.158

3.553

10.448

3.152

1.245

126.707

81

Dom zdravlja Loznica

255.128

7.663

46.575

16.460

19.679

3.777

341.728

82

Dom zdravlja Krupanj

61.371

1.202

8.614

4.228

2.709

630

77.494

83

Dom zdravlja Mali Zvornik

47.347

1.472

11.011

2.489

4.143

521

65.941

84

Opšta bolnica Loznica

696.845

16.525

117.399

130.030

10.242

91.711

71.523

19.815

3.565

1.150.525

85

Dom zdravlja Vladimirci

64.490

3.570

11.981

4.532

3.687

1.047

87.213

86

Dom zdravlja Koceljeva

55.910

1.971

11.822

2.270

1.341

690

72.624

87

Dom zdravlja Šabac

377.083

8.869

60.987

16.926

12.860

6.297

470.428

88

Opšta bolnica Šabac

919.186

23.373

181.895

195.569

5.674

180.990

95.944

36.636

4.858

1.634.409

89

Apoteka Loznica

350.139

52.031

298.108

90

Apoteka Šabac

389.098

54.968

334.130

VIII

Šabac

2.685.013

69.851

489.154

381.435

15.916

326.278

177.915

59.603

739.237

130.428

4.813.974

91

Dom zdravlja Ub

101.670

3.229

15.814

4.807

5.207

1.595

129.132

92

Dom zdravlja Valjevo

272.448

8.373

55.260

13.916

7.062

4.959

352.100

93

Dom zdravlja Osečina

43.589

814

12.062

1.662

1.920

532

59.515

94

Dom zdravlja LJig

44.395

1.046

12.503

2.699

3.872

844

63.671

95

Dom zdravlja Mionica

51.730

1.573

10.683

1.689

2.541

871

67.345

96

Opšta bolnica Valjevo

1.099.677

27.939

174.518

170.094

9.274

251.165

73.265

27.405

6.693

1.826.644

97

Apoteka Valjevo

499.703

76.534

423.169

98

Dom zdravlja Lajkovac

62.596

4.018

11.871

3.515

2.573

1.214

83.359

IX

Valjevo

1.676.105

46.992

292.711

198.382

9.274

274.340

73.265

27.405

499.703

93.242

3.004.935

99

Dom zdravlja Smederevo

323.867

12.969

56.118

18.884

7.515

7.824

411.529

100

Opšta bolnica Smederevo

696.374

22.380

113.087

135.052

3.490

105.345

43.425

10.284

7.219

1.122.218

101

Opšta bolnica „Stefan Visoki” Smederevska Palanka

502.555

17.497

76.620

107.156

5.912

62.924

34.553

8.704

1.742

814.179

102

Apoteka Smederevska Palanka

122.580

16.911

105.669

103

Apoteka Smederevo

391.939

59.998

331.941

104

Apoteka Velika Plana

122.505

18.538

103.967

105

Dom zdravlja Velika Plana

151.210

3.525

25.841

5.436

9.352

2.651

192.713

106

Dom zdravlja Smederevska Palanka

192.320

8.205

28.969

5.475

6.500

3.837

237.632

X

Smederevo

1.866.326

64.576

300.635

272.003

9.402

191.636

77.978

18.988

637.024

118.720

3.319.848

107

Dom zdravlja Veliko Gradište

81.281

2.870

12.434

3.690

6.410

1.269

105.416

108

Dom zdravlja Žagubica

79.204

3.135

12.126

3.065

3.494

6.400

43

863

106.604

109

Dom zdravlja Golubac

53.362

3.233

11.971

1.608

1.892

729

71.337

110

Dom zdravlja Kučevo

76.589

3.725

12.385

4.989

3.832

12.749

200

931

113.538

111

Dom zdravlja Malo Crniće

45.486

3.368

8.310

1.778

1.425

866

59.501

112

Dom zdravlja Požarevac

365.277

10.786

52.992

12.936

24.885

5.254

461.622

113

Opšta bolnica Požarevac

833.146

21.267

109.132

154.738

9.292

137.869

54.037

41.066

4.340

1.356.207

114

Dom zdravlja Žabari

53.360

4.623

9.942

1.099

1.624

930

69.718

115

Dom zdravlja Petrovac na Mlavi

92.772

3.708

16.390

5.015

2.203

1.571

118.517

116

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi

227.472

7.801

37.441

19.695

1.334

22.910

18.218

4.247

2.086

337.032

117

Apoteka Požarevac

619.599

112.156

507.443

XI

Požarevac

1.907.949

64.516

283.123

208.613

10.626

206.544

91.404

45.556

619.599

130.995

3.306.935

118

Dom zdravlja Kragujevac

571.487

19.164

69.331

33.489

36.859

10.157

720.173

119

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

144.272

3.205

24.725

1.557

976

174.735

120

Dom zdravlja Batočina

59.904

2.513

11.989

2.668

1.941

964

78.051

121

Dom zdravlja Knić

55.758

3.282

10.836

3.409

3.763

1.064

75.984

122

Dom zdravlja Lapovo

40.047

1.662

7.316

1.920

2.079

401

52.623

123

Dom zdravlja Rača

49.541

3.027

8.874

2.045

1.812

813

64.486

124

Dom zdravlja Topola

89.515

4.756

17.867

3.326

3.469

1.868

117.065

125

Zdravstveni centar Aranđelovac

415.262

15.031

65.167

31.790

1.234

69.841

17.807

7.648

7.555

616.225

126

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

152.063

4.417

29.716

9.175

10.422

5.505

200.288

127

Klinički centar Kragujevac

2.003.746

55.904

476.028

1.092.895

31.370

733.739

95.550

64.215

14.267

4.539.180

128

Apoteka Kragujevac

847.281

144.592

702.689

129

Apoteka Aranđelovac

156.343

28.317

128.026

XII

Kragujevac

3.581.595

112.961

721.849

1.182.274

32.604

864.901

113.357

71.863

1.003.624

215.503

7.469.525

130

Dom zdravlja Despotovac

147.177

4.701

27.019

3.315

4.737

874

18

2.575

185.266

131

Dom zdravlja Svilajnac

127.838

3.206

27.894

6.632

5.691

6.231

1.072

2.350

3.361

177.553

132

Dom zdravlja Ćuprija

131.294

4.793

24.967

5.927

4.251

38.242

7.310

202.164

133

Opšta bolnica Ćuprija

778.417

27.234

108.898

110.129

6.216

138.864

100.858

25.446

3.891

1.292.171

134

Dom zdravlja Rekovac

61.419

2.907

13.316

1.968

2.286

18.453

3.243

97.106

135

Dom zdravlja Jagodina

239.669

7.886

67.310

16.702

6.312

3.826

334.053

136

Opšta bolnica Jagodina

545.201

11.715

87.879

107.503

4.480

113.854

20.223

3.839

887.016

137

Apoteka Jagodina

262.303

41.486

220.817

138

Opšta bolnica Paraćin

345.324

8.776

45.158

27.301

2.616

44.929

7.203

2.632

478.675

139

Dom zdravlja Paraćin

157.902

3.750

23.254

9.039

5.612

3.072

196.485

140

Apoteka Paraćin

99.541

16.001

83.540

XIII

Jagodina

2.534.241

74.968

425.695

288.516

13.312

326.536

107.089

54.818

420.907

91.236

4.154.846

141

Dom zdravlja Bor

177.348

2.824

40.699

9.123

4.021

3.227

230.788

142

Opšta bolnica Bor

543.439

9.331

75.489

75.254

3.466

86.226

21.534

13.107

4.169

823.677

143

Dom zdravlja Majdanpek

111.449

3.508

22.444

3.300

5.779

2.247

144.233

144

Opšta bolnica Majdanpek

91.533

4.135

17.652

7.029

562

4.210

6.524

1.262

403

132.504

145

Zdravstveni centar Negotin

449.330

6.245

83.438

46.276

1.940

37.292

13.113

6.774

5.073

639.335

146

Zdravstveni centar Kladovo

312.106

5.414

80.469

48.042

4.128

23.882

16.956

7.383

1.720

496.660

147

Apoteka Bor

367.894

61.264

306.630

XIV

Bor

1.685.205

31.457

320.191

189.024

10.096

161.410

58.127

28.526

367.894

78.103

2.773.827

148

Dom zdravlja Boljevac

67.210

1.853

12.820

2.519

2.034

992

85.444

149

Zdravstveni centar Knjaževac

329.124

8.702

57.562

24.205

1.530

36.067

4.095

3.126

458.159

150

Zdravstveni centar Zaječar

775.616

20.277

136.118

92.878

3.762

138.719

51.581

11.286

5.007

1.225.230

151

Apoteka Zaječar

552.255

86.325

465.930

XV

Zaječar

1.171.950

30.832

206.500

119.602

5.292

176.820

51.581

15.381

552.255

95.450

2.234.763

152

Zdravstveni centar Užice

2.947.787

82.507

538.291

393.563

16.006

413.630

92.070

47.957

21.256

4.510.555

153

Apoteka Užice

1.019.183

163.565

855.618

XVI

Užice

2.947.787

82.507

538.291

393.563

16.006

413.630

92.070

47.957

1.019.183

184.821

5.366.173

154

Opšta bolnica Čačak

857.135

29.737

143.391

160.213

8.368

139.278

60.482

20.255

6.621

1.412.238

155

Dom zdravlja Čačak

352.958

9.313

53.264

17.756

24.904

6.383

451.812

156

Dom zdravlja Ivanjica

144.475

2.285

39.898

7.103

8.578

1.636

2.197

201.778

157

Dom zdravlja Lučani

106.586

6.352

19.583

4.140

2.997

236

1.293

138.601

158

Dom zdravlja Gornji Milanovac

147.249

4.577

37.671

11.120

4.063

3.072

201.608

159

Opšta bolnica Gornji Milanovac

283.319

9.901

49.118

51.275

1.802

44.972

6.633

2.671

444.349

160

Apoteka Čačak

486.536

88.650

397.886

161

Apoteka Gornji Milanovac

159.725

28.162

131.563

XVII

Čačak

1.891.722

62.165

342.925

251.607

10.170

224.792

60.482

28.760

646.261

139.049

3.379.835

162

Dom zdravlja Raška

123.555

3.351

25.897

8.365

6.357

651

1.907

166.269

163

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

121.316

4.338

28.514

8.643

6.497

2.348

166.960

164

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

69.004

4.299

13.995

6.196

1.621

1.770

2.356

257

98.984

165

Apoteka Kraljevo

629.401

111.596

517.805

166

Dom zdravlja Kraljevo

371.908

10.112

74.274

27.511

15.203

5.596

493.412

167

Opšta bolnica Kraljevo

978.082

19.405

170.198

158.833

7.912

178.316

57.339

21.356

9.491

1.581.950

XVIII

Kraljevo

1.663.865

41.505

312.878

209.548

7.912

207.994

59.109

24.363

629.401

131.195

3.025.380

168

Dom zdravlja Trstenik

177.317

6.138

39.501

11.165

15.766

4.106

245.781

169

Dom zdravlja Kruševac

403.654

12.206

94.899

13.328

24.046

8.151

539.982

170

Opšta bolnica Kruševac

1.015.156

29.210

156.766

205.384

6.272

151.789

83.369

18.765

7.463

1.659.248

171

Dom zdravlja Aleksandrovac

108.293

1.962

30.075

7.203

7.058

1.498

1.442

154.647

172

Dom zdravlja Varvarin

63.592

1.433

15.478

3.318

3.685

1.091

86.415

173

Dom zdravlja Ćićevac

42.390

729

13.174

2.424

2.340

810

60.247

174

Apoteka Kruševac

744.015

110.150

633.865

175

Dom zdravlja Brus

81.601

1.565

23.354

4.309

3.531

452

1.075

113.737

XIX

Kruševac

1.892.003

53.243

373.247

247.131

6.272

208.215

83.369

20.715

744.015

134.288

3.493.922

176

Dom zdravlja Gadžin Han

48.106

3.778

8.833

1.908

1.574

357

63.842

177

Dom zdravlja Doljevac

68.206

3.292

12.874

4.332

3.849

22.075

4.202

110.426

178

Dom zdravlja Svrljig

68.164

2.268

12.413

2.739

2.692

857

87.419

179

Dom zdravlja Sokobanja

66.036

1.457

16.922

3.548

3.841

38.997

7.174

123.627

180

Dom zdravlja Niš

826.510

25.786

96.754

32.938

65.348

17.691

1.029.645

181

Dom zdravlja Merošina

54.980

4.308

11.255

4.088

2.552

821

76.362

182

Dom zdravlja Ražanj

45.423

2.805

10.253

1.806

1.434

424

61.297

183

Dom zdravlja Aleksinac

138.827

6.921

22.265

8.542

3.281

2.342

177.494

184

Opšta bolnica Aleksinac

241.482

10.079

35.485

28.626

2.902

33.495

4.513

1.744

354.838

185

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica”, Niš

452.392

17.258

123.613

41.438

518

7.957

33.745

118

676.803

186

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

244.956

5.568

65.442

8.209

4.452

121

328.506

187

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

175.987

5.423

25.938

7.243

11.300

4.680

221.211

188

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

37.154

735

2.914

544

1.399

42.746

189

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

45.753

1.425

5.024

514

2.029

1.018

53.727

190

Specijalna bolnica za plućne bolesti „ Ozren”, Sokobanja

128.012

4.231

32.826

16.418

126

10.821

10.182

194

202.422

191

Klinički centar Niš

2.852.041

89.553

576.203

1.616.010

128.216

961.547

159.296

55.114

9.966

6.428.014

192

Klinika za stomatologiju Niš

149.776

3.480

12.802

6.245

256

8.406

1.607

166

182.406

193

Apoteka Niš

1.221.339

163.684

1.057.655

08

Niš

5.643.805

188.367

1.071.816

1.785.148

132.018

1.125.977

159.296

105.161

1.282.411

215.559

11.278.440

194

Dom zdravlja Kuršumlija

117.632

1.394

24.080

7.692

6.217

8.736

1.233

1.250

165.734

195

Dom zdravlja Blace

75.142

890

12.053

4.235

2.742

966

94.096

196

Dom zdravlja Žitorađa

59.849

4.114

11.832

3.412

2.248

999

80.456

197

Dom zdravlja Prokuplje

183.907

7.019

44.782

15.542

10.023

3.096

258.177

198

Opšta bolnica Prokuplje

585.785

19.292

89.042

60.839

2.004

94.156

35.945

11.025

2.189

895.899

199

Apoteka Prokuplje

409.849

60.813

349.036

08I

Prokuplje

1.022.315

32.709

181.789

91.720

2.004

115.386

44.681

12.258

409.849

69.313

1.843.398

200

Dom zdravlja Bela Palanka

78.397

1.913

17.847

3.209

3.186

35.994

6.028

134.518

201

Dom zdravlja Pirot

202.612

5.504

38.725

6.767

4.114

4.086

253.636

202

Opšta bolnica Pirot

594.768

16.240

98.270

91.158

2.748

101.654

40.786

10.303

2.843

953.084

203

Dom zdravlja Babušnica

67.990

2.201

17.905

1.843

3.038

483

92.494

204

Dom zdravlja Dimitrovgrad

74.855

1.735

15.633

2.911

3.342

359

798

98.037

205

Apoteka Pirot

301.921

55.412

246.509

08II

Pirot

1.018.622

27.593

188.380

105.888

2.748

115.334

40.786

10.662

337.915

69.650

1.778.278

206

Dom zdravlja Bojnik

56.979

2.082

10.324

2.726

2.534

337

74.308

207

Dom zdravlja Leskovac

557.462

16.285

111.995

24.095

24.756

9.157

725.436

208

Dom zdravlja Vlasotince

144.984

1.863

29.811

6.755

8.552

1.165

190.800

209

Dom zdravlja Medveđa

52.803

1.898

14.565

2.029

2.117

710

72.702

210

Opšta bolnica Leskovac

1.185.028

29.468

176.691

173.937

7.698

191.634

61.981

24.747

4.434

1.846.750

211

Apoteka Leskovac

584.078

75.483

508.595

212

Dom zdravlja Lebane

113.849

1.596

14.946

5.474

3.062

1.218

137.709

08III

Leskovac

2.111.105

53.192

358.332

215.016

7.698

232.655

61.981

24.747

584.078

92.504

3.556.300

213

Zdravstveni centar Vranje

1.129.158

34.250

183.603

167.244

8.300

159.776

103.173

18.725

7.628

1.796.601

214

DZ Trgovište

38.552

712

11.916

5.295

1.207

191

57.491

215

Dom zdravlja Bosilegrad

51.827

13.026

1.938

1.858

365

358

68.656

216

Dom zdravlja Bujanovac

181.748

5.644

33.215

8.880

5.021

1.682

232.826

217

Dom zdravlja Preševo

157.840

5.213

35.215

7.206

5.232

270

446

210.530

218

Dom zdravlja Vladičin Han

102.421

1.462

26.595

4.703

4.695

1.048

138.828

219

Zdravstveni centar Surdulica

273.218

4.517

42.924

19.843

776

27.071

3.634

1.081

370.902

220

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica

76.998

638

21.398

4.953

3.544

4.797

130

112.198

221

Apoteka Vranje

412.048

52.937

359.111

222

Apoteka Bujanovac

147.881

17.634

130.247

08IV

Vranje

2.011.762

52.436

367.892

220.062

9.076

208.404

103.173

27.791

559.929

83.135

3.477.390

223

Dom zdravlja Zvečan

149.255

1.968

19.159

1.793

4.992

177.167

224

Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

1.518.164

16.305

214.642

47.239

6.720

80.222

22.117

16.113

1.921.522

225

Apoteka Kosovska Mitrovica

85.223

813

6.230

106.211

13.633

184.844

08V

Kos. Mitrovica

1.752.642

19.086

240.031

49.032

6.720

85.214

22.117

16.113

106.211

13.633

2.283.533

226

Dom zdravlja Barajevo

116.958

4.741

25.342

7.729

48

4.554

23.004

509

1.927

180.958

227

Dom zdravlja Voždovac

479.198

18.566

71.057

13.072

27.804

15.460

594.237

228

Dom zdravlja Vračar

217.128

7.668

51.075

5.319

14.480

5.857

289.813

229

Dom zdravlja Grocka

313.527

13.117

50.972

10.195

12.441

5.451

394.801

230

Dom zdravlja Zvezdara

462.998

17.435

70.931

14.475

20.845

12.397

574.287

231

Dom zdravlja Zemun

617.400

24.864

103.479

23.722

42.617

21.499

790.583

232

Dom zdravlja Lazarevac

282.567

14.576

66.183

27.621

22.952

1.044

3.663

411.280

233

Dom zdravlja Mladenovac

201.044

8.953

39.766

4.187

10.293

4.520

259.723

234

Dom zdravlja Novi Beograd

611.515

21.612

102.484

21.576

48.144

27.755

777.576

235

Dom zdravlja Obrenovac

295.512

9.756

49.394

16.279

80

19.608

34.730

473

8.459

417.373

236

Dom zdravlja Palilula

552.511

21.892

88.125

18.624

36.434

17.558

700.028

237

Dom zdravlja Rakovica

336.108

12.916

38.206

7.800

15.903

10.309

400.624

238

Dom zdravlja Savski Venac

192.846

7.122

36.383

8.396

14.135

4.859

254.023

239

Dom zdravlja Sopot

86.011

3.934

19.295

2.836

4.846

1.545

115.377

240

Dom zdravlja Stari Grad

295.077

10.677

47.601

7.456

22.009

9.368

373.452

241

Dom zdravlja Čukarica

527.181

18.765

69.989

20.827

39.823

21.288

655.297

242

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

137.968

5.649

28.710

12.952

2.150

8.292

43.068

6.111

253

244.647

243

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

160.006

6.531

33.032

1.002

2.286

4.858

10

207.705

244

Institut za neonatologiju

253.822

13.072

61.945

43.540

1.680

39.658

5.324

419.041

245

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”

385.810

16.568

92.007

94.754

978

113.675

11.832

763

714.861

246

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

876.160

28.305

152.614

4.027

4.355

1.065.461

247

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti

65.772

2.036

7.903

283

5.185

769

80.410

248

Gradski zavod za gerontologiju

238.590

9.657

18.856

681

2.279

1.419

268.644

249

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

155.704

5.915

20.488

3.206

12.230

4.869

192.674

250

Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac

86.817

4.123

25.305

12.204

2.396

8.058

72.580

7.579

700

218.362

251

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

143.458

4.759

19.053

1.116

2.728

539

171.653

252

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

123.386

4.272

20.317

3.498

8.900

7.492

7.054

160.811

253

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

149.058

6.480

29.463

1.923

2.218

9.541

209

198.474

254

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

148.221

4.461

19.322

4.784

2.240

5.997

185.025

255

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju

86.624

2.722

17.516

72

47

3.978

110.959

256

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”

703.612

29.891

131.704

101.555

18.340

597.128

26.492

10.484

1.598.238

257

Klinika za psihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević”

582.192

20.082

87.994

59.438

7.448

25.502

782.656

258

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”

584.175

27.921

304.875

174.487

23.656

864.909

28.399

4.254

2.004.168

259

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije
„Dr Vukan Čupić”

873.438

33.257

235.599

385.296

15.046

274.583

38.189

309

1.855.099

260

Institut za mentalno zdravlje

304.366

8.983

45.279

16.051

5.905

12.215

817

391.982

261

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

825.991

35.049

276.678

1.334.158

6.114

158.662

21.059

4

2.657.707

262

Institut za reumatologiju

223.594

8.065

40.119

670.452

7.651

7.968

935

956.914

263

Klinika za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović”

256.446

10.340

43.201

9.181

36

8.201

16.719

1.914

342.210

264

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

108.405

2.889

19.074

1.460

2.356

4.953

139.137

265

Univerzitetska dečja klinika

651.895

30.659

138.002

141.212

8.836

172.368

17.799

23.877

1.184.648

266

Ginekološko-akušerska klinika

686.805

29.080

231.249

114.882

7.332

179.055

21.978

2.327

1.268.054

267

Kliničko-bolnički centar „ Bežanijska Kosa„

794.154

31.911

175.110

458.709

25.686

327.239

15.372

4.949

1.823.232

268

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”

989.208

41.875

251.743

122.399

8.776

263.343

66.594

56.557

2.438

1.798.057

269

Kliničko-bolnički centar „Zemun”

1.147.468

48.845

225.949

285.846

29.736

398.426

78.637

28.664

5.903

2.237.668

270

Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”

1.422.535

49.757

319.873

362.596

25.314

424.929

170.636

36.136

3.082

2.808.694

271

Klinički centar Srbije

6.676.800

263.441

1.854.597

3.519.837

230.268

3.005.604

94.790

368.640

20.309

15.993.668

272

Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović”

86.918

2.686

25.936

275

2.900

4.729

134

123.310

273

Vojnomedicinska akademija

916.639

35.219

427.355

470.295

28.440

590.280

72.000

89.341

2.737

2.626.832

274

Apoteka Beograd

5.306.903

883.649

4.423.254

08VI

Beograd

26.433.618

1.041.094

6.311.150

8.622.285

434.912

7.860.026

673.838

884.575

5.314.395

1.132.206

56.443.687

275

Zdravstveni centar Gnjilane

311.527

7.576

35.048

24.184

3.636

2.421

124

384.268

276

Apoteka Gnjilane

28.252

1.042

936

16.658

2.186

44.702

08VII

Gnjilane

339.779

8.618

35.984

24.184

3.636

2.421

16.658

2.310

428.970

277

Dom zdravlja Gračanica, Priština

528.675

37.433

1.500

13.574

879

698

581.363

278

Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan

329.960

19.692

355

3.728

657

359

354.033

279

Dom zdravlja Kosovo Polje

138.683

12.431

525

1.031

828

143

153.355

280

Dom zdravlja Obilić

174.993

9.888

833

1.916

256

205

187.681

281

Dom zdravlja Štrpce

241.823

16.962

2.805

4.882

4.766

1.020

270.218

282

Kliničko-bolnički centar Priština

782.645

48.575

10.247

694

13.366

861

2.288

854.100

283

Zdravstveni centar Prizren

113.731

3.689

243

136

1.128

153

118.774

284

Apoteka Prizren

8.076

73

8.149

285

Dom zdravlja Dragaš

19.863

253

20.116

286

Zdravstveni centar Peć

83.454

3.632

202

433

836

49

88.508

287

Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć

11.799

71

11.870

288

Apoteka Peć

3.701

84

3.785

289

Zdravstveni centar Đakovica

14.007

245

14.252

290

Dom zdravlja Istok

34.402

3.571

313

198

219

49

38.654

291

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok

14.019

215

14.234

292

Dom zdravlja Priština

222.307

1.863

224.170

293

Apoteka Priština

5.689

69

5.758

08VIII

Gračanica

2.727.827

158.746

17.023

694

39.264

861

9.569

4.964

2.949.020

294

Opšta bolnica Novi Pazar

596.233

17.472

103.546

85.999

3.020

81.782

58.312

12.250

2.594

956.020

295

Dom zdravlja Novi Pazar

286.662

8.175

43.318

27.225

3.416

253.482

32.530

589.748

296

Dom zdravlja Tutin

163.681

1.777

29.096

10.011

7.418

21.542

1.474

53.388

7.305

281.082

08IX

Novi Pazar

1.046.576

27.424

175.960

123.235

3.020

92.616

79.854

13.724

306.870

42.429

1.826.850

A

SVEGA

89.808.098

3.117.393

18.325.386

19.754.319

984.854

17.244.343

2.932.026

2.146.074

22.601.559

4.512.686

172.401.366

297

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja” Aranđelovac

26.453

658

6.066

122

444

4.915

38.658

298

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”

11.158

212

2.077

408

2.011

8

15.858

299

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

66.070

1.763

16.823

908

837

7.665

348

93.718

300

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur” Vrnjačka Banja

29.159

647

13.758

913

2.576

9.173

60

56.166

301

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”

130.440

4.479

24.925

13.833

9.388

8.333

504

190.894

302

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš

145.921

4.374

27.969

168.123

3.030

32.747

6.067

2.274

385.957

303

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor”-Čajetina

12.632

254

5.723

290

29.443

472

509

48.305

B

SVEGA RH

421.833

12.387

97.341

184.189

3.030

75.843

38.636

3.703

829.556

V

UKUPNO

90.229.931

3.129.780

18.422.727

19.938.508

987.884

17.320.186

2.932.026

2.184.710

22.601.559

4.516.389

173.230.922

304

ZZZR” ŽELEZNICE SRBIJE”

449.006

17.862

62.036

15.449

17.600

30.286

26.029

566.210

G

SVEGA ZU VAN PMZU

449.006

17.862

62.036

15.449

17.600

30.286

26.029

566.210❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print