Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.02.2020.

ZAKON O IZMENI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA
("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)


Član 1.

U Zakonu o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 34/10 – US i 54/11) u članu 20. stav 3. menja se i glasi:

„Na izbornoj listi mora biti 40% manje zastupljenog pola. Među svakih pet kandidata po redosledu na listi (prvih pet mesta, drugih pet mesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po dva kandidata – pripadnika onog pola koji je manje zastupljen na listi.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”Zakon o lokalnim izborima


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print