Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.04.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZICKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREDJENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2017)


Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Član 1.

U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (,,Službeni glasnik RS”, broj 29/17), u članu 2. tačka 12) briše se.

Član 2.

U članu 7. tačka 4) menja se i glasi:

„4) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;”.

Član 3.

U članu 11. stav 1. tač. 6) i 7) menjaju se i glase:

„6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;”.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print