Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
07.02.2018.

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)


Na osnovu člana 10. stav 2, a u vezi sa članom 10. stav 5. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17),

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 30. januara 2018. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Član 1.

U Odluci o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16 i 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17 i 54/17), član 3. u delu viši sudovi tačka 7. menja se i glasi:

„Naziv suda Broj sudija

7. Viši sud u Kosovskoj Mitrovici 3”

Član 2.

U članu 3. u delu osnovni sudovi tačka 26. menja se i glasi:

„Naziv suda Broj sudija

26. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici 5”

Član 3.

U članu 8. u delu prekršajni sudovi tačka 13. menja se i glasi:

„Naziv suda Broj sudija

13. Prekršajni sud u Kosovskoj Mitrovici 2”

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print