Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
06.12.2016.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA


4

Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih
nastavnika u stručnim školama u području rada
Mašinstvo i obrada metala

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/15 i 11/16), u članu 3. tačka 35) posle podtačke 3) dodaje se podtačka 4) koja glasi:

„4) Za obrazovni profil: mašinski tehničar motornih vozila (blok nastava):

a) Teorijska nastava:

– diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja, odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

– nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;

– saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj i transport, bezbednost drumskog saobraćaja; drumski i gradski saobraćaj i transport – saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj i transport – transport; saobraćaj i transport;

– diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj i transport; bezbednost drumskog saobraćaja; drumski i gradski saobraćaj i transport – saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj i transport – transport; saobraćaj i transport;

– specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne strukovne studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj;

– strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski saobraćaj, drumski i gradski saobraćaj.

b) Za deo sadržaja obuke vožnje u bloku:

– vozač motornih vozila – instruktor.

v) Za deo sadržaja prve pomoći u bloku:

– lice sa odgovarajućom dozvolom (licencom) koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

Broj 110-00-371/2016-04

U Beogradu, 31. oktobra 2016. godine

Ministar,

Mladen Šarčević, s.r.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print