Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)


Na osnovu člana 85. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Član 1.

U Pravilniku o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS”, br. 94/10, 1/11, 25/11, 66/11, 94/11, 54/12, 12/13, 18/13, 56/13, 76/13, 104/13, 24/14, 55/14, 64/14, 112/14, 6/15, 15/15, 24/15, 33/15, 45/15, 36/16, 44/16, 59/16, 95/16 i 7/17), u članu 6. tačka 1) reči:

„Carinarnica Kraljevo – Carinska ispostava Kraljevo,

– Carinska ispostava Čačak; ”

zamenjuju se rečima:

„Carinarnica Kraljevo – Carinska ispostava Kraljevo,

– Carinska ispostava Čačak,

– Carinska ispostava Novi Pazar;”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print