Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.03.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)


Na osnovu člana 13. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja

Član 1.

U Pravilniku o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 24/15, 111/15 i 110/16), Prilog – Šifarnik mera, koji je odštampan uz Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 24/15, 111/15 i 110/16) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom – Šifarnik mera, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog

ŠIFARNIK MERA(1)

Tabela 1. Vrste mera direktnih plaćanja:

Šifra

Mere podrške

100

DIREKTNA PLAĆANjA

100.1.

REGRESI

100.1.1

Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje)

100.1.2

Regres za troškove skladištenja u javnim skladištima


Tabela 2. Vrste mera kreditne podrške:

Šifra

Mere podrške

100.2.

KREDITNA PODRŠKA

100.2.1

Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite

100.2.2

Ostali oblici kreditne podrške


Tabela 3. Vrste mera ruralnog razvoja:

A. PODSTICAJI ZA UNAPREĐENjE
KONKURENTNOSTI

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

101

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

Sektor mleko

101.1.1.

Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza

101.1.2.

Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme

101.1.3.

Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije

101.1.4.

Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

101.1.5.

Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; kosilice; prevrtači sena)

101.1.6.

Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

101.1.7.

Oprema za tretman papaka

101.1.8.

Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

101.1.9.

Mašine za primarnu obradu zemljišta

101.1.10.

Mašine za dopunsku obradu zemljišta

101.1.11.

Mašine za đubrenje zemljišta

101.1.12.

Mašine za setvu

101.1.13.

Mašine za zaštitu bilja

101.1.14.

Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva

101.1.15.

Mašine za transport

101.1.16.

Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)

101.1.17.

Mašine i oprema za navodnjavanje useva

Sektor meso

101.2.1.

Nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa

101.2.2.

Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme

101.2.3.

Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka; specijalizovana oprema za transport čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, rezervoari za tečni stajnjak, specijalizovane prikolice za transport čvrstog/polutečnog/tečnog stajnjaka, sa odgovarajućom opremom), uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak)

101.2.4.

Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov

101.2.5.

Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; prevrtači sena, itd.)

101.2.6.

Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja

101.2.7.

Oprema za tretman papaka

101.2.8.

Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi

101.2.9.

Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

101.2.10.

Mašine za primarnu obradu zemljišta

101.2.11.

Mašine za dopunsku obradu zemljišta

101.2.12.

Mašine za đubrenje zemljišta

101.2.13.

Mašine za setvu

101.2.14.

Mašine za zaštitu bilja

101.2.15.

Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva

101.2.16.

Mašine za transport

101.2.17.

Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)

101.2.18.

Mašine i oprema za navodnjavanje useva

Sektor proizvodnje konzumnih jaja

101.3.1.

Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja

101.3.2.

Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja

101.3.3.

Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka

101.3.4.

Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva

Sektor voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće

101.4.1.

Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze

101.4.2.

Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju

101.4.3.

Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima

101.4.4.

Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada

101.4.5.

Nabavka opreme za veštačko oprašivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru

101.4.6.

Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru

101.4.7.

Nabavka opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru

101.4.8.

Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)

101.4.9.

Nabavka opreme i uređaja za sisteme za hidroponičnu proizvodnju pri proizvodnji u zaštićenom prostoru

101.4.10.

Nabavka opreme i uređaja za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata pri proizvodnji u zaštićenom prostoru

101.4.11.

Nabavka opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tkz. đubrenje ugljen dioksidom pri proizvodnji u zaštićenom prostoru)

101.4.12.

Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda

101.4.13.

Nabavka opreme – linija za čišćenje i pranje proizvoda

101.4.14.

Nabavka opreme – linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda

101.4.15.

Nabavka opreme – linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda

101.4.16.

Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta

101.4.17.

Oprema za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju

101.4.18.

Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza

101.4.19.

Mašine za primarnu obradu zemljišta

101.4.20.

Mašine za dopunsku obradu zemljišta

101.4.21.

Mašine za đubrenje zemljišta

101.4.22.

Mašine za setvu

101.4.23.

Mašine za sadnju

101.4.24.

Mašine za zaštitu bilja

101.4.25.

Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva

101.4.26.

Mašine za transport

101.4.27.

Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)

101.4.28.

Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva

Sektor ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.)

101.5.1.

Mašine za primarnu obradu zemljišta

101.5.2.

Mašine za dopunsku obradu zemljišta

101.5.3.

Mašine za đubrenje zemljišta

101.5.4.

Mašine za setvu

101.5.5.

Mašine za sadnju

101.5.6.

Mašine za zaštitu bilja

101.5.7.

Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva

101.5.8.

Mašine za transport

101.5.9.

Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)

101.5.10.

Mašine i oprema za navodnjavanje useva

Sektor pčelarstvo

101.6.1.

Nabavka novih pčelinjih društava

101.6.2.

Nabavka opreme za pčelarstvo

101.6.3.

Nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava

Sektor akvakultura

101.7.1.

Nabavka nove opreme za ribnjake


101.7.2.

Nabavka riblje mlađi

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

102

Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

104

Upravljanje rizicima

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

104.1.

Ulaganje u zaštitu od elementarnih nepogoda, nepovoljnih klimatskih prilika i katastrofalnih događaja

104.2.

Ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

104.3.

Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

B. PODSTICAJI ZA OČUVANjE I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

201.1.

Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

201.1.1.

Održivo upravljanje zemljištem

201.1.2.

Zaštita zemljišta od erozije


201.1.3.

Unapređena primena dobre poljoprivredne prakse (agro-meliorativne mere)

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

201.2.

Održivo korišćenje šumskih resursa

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

201.2.1.

Razvoj šumskih područja i unapređenje isplativosti gazdovanja šumama

201.2.2.

Ulaganja u šumarske tehnologije, preradu i mobilizaciju i plasman šumskih proizvoda na tržište

201.2.3.

Podrška izgradnji šumske infrastrukture sa ciljem povećanja dostupnosti i efikasnosti korišćenja šumskih resursa


201.2.4.

Savetodavna šumarska služba


201.2.5.

Uspostavljanje grupa i organizacija proizvođača


201.2.6.

Podrška uspostavljanju mreže NATURA 2000


201.2.7.

Podrška saradnji i stvaranju klastera i mreža u šumarstvu

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

201.3.

Organska proizvodnja

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

201.3.1.

Sadni i semenski materijal dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji

201.3.2.

Kontrola i sertifikacija

201.3.3.

Kompenzaciona plaćanja za propuštenu dobit zbog primene principa organske proizvodnje i standarda koji prevazilaze minimalno propisane standarde (po hektaru)


201.3.4.

Druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

201.4.

Očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

201.4.1

Očuvanje biljnih genetičkih resursa

201.4.2.

Očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

201.5.

Očuvanje poljoprivrednih i ostalih područja visoke prirodne vrednosti

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

201.5.1

Košenje poljoprivrednih travnih površina visoke prirodne vrednosti u propisanom vremenskom periodu


201.5.2.

Napasanje na poljoprivrednim travnim površinama visoke prirodne vrednosti uz poštovanje propisanih uslova

Mera

201.6.

Druge mere politike zaštite i očuvanja životne sredine

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

201.6.1

Druge agroekološke mere


201.6.2.

Dobra poljoprivredna praksa

V. PODSTICAJI ZA DIVERZIFIKACIJU DOHODKA I UNAPREĐENjE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

301

Investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

301.1.

Investicije u izradu i reviziju projektne i planske dokumentacije za razvoj opština i naselja u ruralnim područjima

301.2.

Investicije u izradu, unapređenje ili proširenje svih tipova infrastrukture manjeg obima, uključujući investicije u obnovljive izvore energije

301.3.

Investicije u razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture, uključujući i njenu izgradnju i unapređenje, i omogućavanja pristupa uslugama informaciono-komunikacionih tehnologija u kombinaciji sa IT opremom

301.4.

Investicije u uspostavljanje, unapređenje ili proširenje osnovnih usluga lokalnom stanovništvu vezanih za odmor i kulturu, uključujući i prateću infrastrukturu

301.5.

Investicije u rekreativnu infrastrukturu za javnu upotrebu, turističke info centre i turističku infrastrukturu manjeg obima

301.6.

Investicije u studije i investicije vezane za održavanje, rekonstrukciju i dogradnju kulturnog i istorijskog nasleđa sela, ruralnih pejzaža, kao i jačanje svesti o zaštiti životne sredine

301.7.

Investicije sa ciljem izmeštanja aktivnosti i konzervacije zgrada ili drugih objekata lociranih u okviru, ili blizu ruralnih naselja, sa posebnim osvrtom na unapređenje kvaliteta života ili povećanje kvaliteta i stanja životne sredine naselja

Šifra mere

Mera podrške/Investicija

Mera

302

Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

302.1.

Investicije u izgradnju i/ili opremanje objekata za obavljanje tradicionalnih zanata

302.2.

Podrška aktivnostima vezanim za ruralni turizam

302.3.

Investicije u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za obnovljive izvore energije za sopstvenu potrošnju: posebno u solarne elektrane, elektrane na biomasu, daljinske sisteme grejanja, kotlove za sagorevanje biomase

302.4.

Osnivanje i razvoj mikro preduzeća u ruralnim područjima vezanim za tradicionalna znanja i kulturno nasleđe

302.5.

Investicije u izgradnju i/ili opremanje i stvaranje novih proizvoda i usluga u ruralnim područjima

302.6.

Izgradnja objekata za osnivanje prodajnih mesta na gazdinstvima za direktnu prodaju poljoprivrednih i tradicionalnih zanatskih proizvoda i suvenira, u pojedinačnom ili udruženom interesu proizvođača

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

303

Podrška mladima u ruralnim područjima

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

303.1.

Početna pomoć za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

304

Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

304.1.

Podrška brendiranju proizvoda i regiona

304.2.

Podrška za zaštitu geografskog porekla proizvoda

304.3.

Podrška za zaštitu imena proizvoda

304.4.

Podrška za uvođenje sistema kvaliteta


304.5.

Podrška preradi na gazdinstvu

Prerada mleka i marketing

304.5.1.1.

Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka

304.5.1.2.

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

304.5.1.3.

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

304.5.1.4.

Marketing proizvoda

Prerada mesa i marketing

304.5.2.1.

Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova

304.5.2.2.

Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi

304.5.2.3.

Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa

304.5.2.4.

Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa

304.5.2.5.

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

304.5.2.6.

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

304.5.2.7.

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

304.5.2.8.

Marketing proizvoda

Prerada voća, povrća i grožđa i marketing

304.5.3.1.

Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda

304.5.3.2.

Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda

304.5.3.3.

Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda

304.5.3.4.

Nabavka opreme za prijem voća, povrća i grožđa, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda

304.5.3.5.

Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale

304.5.3.6.

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

304.5.3.7.

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

304.5.3.8.

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

304.5.3.9.

Marketing proizvoda

Prerada uljanih kultura i marketing

304.5.4.1.

Nabavka opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura

304.5.4.2.

Nabavka opreme i uređaja za fizičku rafinaciju uljanih kultura

304.5.4.3.

Nabavka opreme za punjenje i pakovanje ulja

304.5.4.4.

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

304.5.4.5.

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

304.5.4.6.

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

304.5.4.7.

Marketing proizvoda

Prerada gajenog, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i marketing

304.5.5.1.

Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda

304.5.5.2.

Nabavka opreme za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja kao i njihovih proizvoda

304.5.5.3.

Nabavka opreme i uređaja za destilaciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda (za potrebe farmaceutske industrije)

304.5.5.4.

Nabavka opreme i uređaja za ekstrakciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda

304.5.5.5.

Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda

304.5.5.6.

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

304.5.5.7.

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

304.5.5.8.

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

304.5.5.9.

Marketing proizvoda

Prerada pčelinjih proizvoda i marketing

304.5.6.1.

Nabavka opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda

304.5.6.2.

Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda

304.5.6.3.

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

304.5.6.4.

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

304.5.6.5.

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

304.5.6.6.

Marketing proizvoda

Prerada gajenih vrsta gljiva i marketing

304.5.7.1.

Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda

304.5.7.2.

Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda

304.5.7.3.

Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda

304.5.7.4.

Nabavka opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje gajenih vrsta gljiva i njihovih proizvoda

304.5.7.5.

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

304.5.7.6.

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

304.5.7.7.

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

304.5.7.8.

Marketing proizvoda

Prerada plodova sakupljenih iz prirode i marketing

304.5.8.1.

Nabavka opreme i uređaja za sušenje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda

304.5.8.2.

Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda

304.5.8.3.

Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda

304.5.8.4.

Nabavka opreme za prijem voća, povrća i grožđa, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda

304.5.8.5.

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

304.5.8.6.

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

304.5.8.7.

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

304.5.8.8.

Marketing proizvoda

G. PODSTICAJI ZA PRIPREMU I SPROVOĐENjE LOKALNIH
STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA (VAŽI SAMO ZA POKRAJINSKI
SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU
I ŠUMARSTVO)

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

202.1.

Sprovođenje lokalnih strategija razvoja

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

202.1.1.

Jedna ili više mera definisanih oblastima A, B ili V (po sopstvenom izboru partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj)

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

202.2.

Umrežavanje i saradnja između partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

202.2.1.

Umrežavanje i saradnja na nacionalnom nivou

202.2.2.

Umrežavanje i saradnja na međunarodnom nivou

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

202.3.

Ukupni troškovi nastali aktivnostima partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj

Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere

202.3.1.

Vođenje partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj

202.3.2.

Usvajanje veština

202.3.3.

Troškovi animacija stanovništva


D. UNAPREĐENjE SISTEMA KREIRANjA I PRENOSA ZNANjA

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

305.

Razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Mera

306 .

Podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi (Važi samo za pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo)


Tabela 4. Vrste mera posebnih podsticaja

Šifra mere

Mera podrške/investicija

Mera

401

Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu

Mera

402

Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Šifra
investicije

Lista potencijalnih investicija u okviru mere


402.1

Informativne aktivnosti: sajmovi, izložbe, manifestacije, studijska putovanja


402.2.

Stručno osposobljavanje i aktivnosti sticanja veština i pokazne aktivnosti

Mera

403

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju


Tabela 5. Vrste mera koje nisu predviđene u okviru mera direktnih plaćanja, mera kreditne podrške, mera ruralnog razvoja i u okviru posebnih podsticaja(2)

Šifra mere

Mera

601

602

...

...


Napomena:

(1) Šifarnik mera se ne popunjava i ne dostavlja na Obrascu 1. Sadrži podatke o nazivima mera i šiframa mera koje se unose u Obrazac 1.

(2) Ukoliko autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave planira da sprovede mere koje nisu predviđene Šifarnikom mera, prva takva mera se u Obrascu 1 navodi pod šifrom 601, sledeća pod šifrom 602. i tako redom za svaku planiranu meru.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print