Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 64. stav 2. Zakona o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 30/10 i 62/14),
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica („Službeni glasnik RS”, br. 99/15 i 39/16), u Planu izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica, u glavi I. PRIGODNE POŠTANSKE MARKE I VREDNOSNICE, u uvodnom delu, u tački 23), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 23) dodaje se tačka 24), koja glasi:

„24) 150 godina od rođenja dr Vojislava M. Subotića.”

Posle odeljka „23. 125 godina od patenta Teslinog transformatora”, dodaje se odeljak 24, koji glasi:

„24. 150 godina od rođenja dr Vojislava M. Subotića

Izdavanjem ove serije prigodnih poštanskih maraka obeležiće se 150 godina od rođenja primarijusa dr Vojislava M. Subotića. Primarijus dr Subotić, rođen je 24. decembra 1866. godine u selu Ramaći, srez Gružanski, okrug Kragujevački, u svešteničkoj porodici. Doktor Subotić je postavio temelje Sudske psihijatrije u Srbiji, bio je učesnik balkanskih i Prvog svetskog rata, a drugog septembra 1921. godine, izabran je za predsednika Srpskog lekarskog društva. Objavio je pet značajnih knjiga i trideset osam stručnih radova u zemlji i inostranstvu, bio je redaktor i autor velikog broja publikacija koje su od velike važnosti za izučavanje istorije Srpskog lekarskog društva i istorije srpske medicine u tom periodu. Umro je u Beču 1922. godine.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print