Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.09.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06, 62/07, 86/08, 70/10, 23/11, 100/12 i 113/14), tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Koordinaciono telo imenuju se:

1) Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova;
2) dr Dušan Vujović, ministar finansija;
3) Goran Knežević, ministar privrede;
4) Zoran Đorđević, ministar odbrane;
5) Nela Kuburović, ministar pravde;
6) dr Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije;
7) Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja.

Radom Koordinacionog tela rukovodi Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova.”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print