Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.05.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)


Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Službeni glasnik RS”, br. 26/17 i 20/18), u članu 3. stav 1. reči: ,,Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine” zamenjuju se rečima: ,,Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”.

Član 2.

Izuzetno, u 2018. godini lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika može da ostvari pravo na podsticaje za najmanje:

1) dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;

2) dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;

3) deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;

4) pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;

5) tri kvalitetne priplodne krmače ili nerastova.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print