Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
02.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIFORMI, OZNAKAMA, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2016)


Na osnovu člana 269. tačka 2) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Član 1.

U Pravilniku o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (,,Službeni glasnik RS”, broj 29/16), član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Radna uniforma pripadnika Službe za zimski period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa klasičnog kroja, koji se izrađuje od tanjeg materijala. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje dugih rukava, klasičnog kroja, od prikladnog materijala sa košuljarskom kragnom. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) pantalona koje su izrađene od prikladnog materijala, klasičnog kroja sa po jednom faltom s leve i desne strane u struku i kosim džepovima na prednjoj strani. Na zadnjoj strani pantalona, s desne strane, nalazi se jedan paspul džep sa patnom koja se zakopčava sa unutrašnje strane. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

4) džempera koji je klasičnog kroja, širine i dužine, sa „ve” izrezom i ojačanjima na rukavima i ramenima. Na džemperu se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja džempera je 24 meseca;

5) šala koji je pleten, tamno plave boje. Rok trajanja šala je 24 meseca;

6) podkape koja je klasičnog kroja od prikladnog materijala, koja se koristi u zimskom periodu. Rok trajanja podkape je 24 meseca;

7) čarapa koje su klasične, dopiru do kolena, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

8) rukavica koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

9) poludubokih cipela sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima uloškom, i termo uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

10) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom, i na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

11) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 60 meseci;

12) jakne koja je sa skidajućim uloškom, izrađena je od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, ispod grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove. Patne se ne zakopčavaju. Na donjem delu jakne, sa leve i desne strane, u pravcu džepova pantalona nalaze se patent zatvarači, do visine struka. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne sa skidajućim uloškom je 24 meseca;

13) mantila za kišu koji je klasičnog kroja, izrađen od vodoodbojnog prikladnog materijala. Zakopčavanje je jednoredno-skriveno. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. U visini struka nalaze se otvori za ruke, zbog lakše manipulacije sa oružjem. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika dugmetom tamnoplave boje. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja mantila za kišu je 60 meseci.”

Član 2.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Radna uniforma pripadnika Službe za letnji period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa klasičnog kroja, koji se izrađuje od tanjeg materijala. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje kratkih rukava, od prikladnog materijala, klasičnog kroja, sa košuljarskom kragnom. Na košulji sa prednje strane, u visini grudi, nalaze se dva džepa sa faltom na sredini i patnom. Rukavi na košulji su sa manžetnama, dužine do početka nadlaktice. Košulja se zakopčava dugmadima plave boje. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje kratkih rukava je 12 meseci;

3) majice kratkih rukava, klasičnog kroja, od prirodnog materijala. Rok trajanja majice je 12 meseci;

4) majice kratkih rukava sa kragnom, i izrađena je od prirodnog materijala. Na levoj strani grudi je ojačan otvor i čičak traka za značku sa identifikacionim brojem, a na desnoj strani je ušivena čičak traka za oznaku zvanja, na levom rukavu našivena traka za oznaku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija;

5) pantalona koje su klasičnog kroja, izrađene od prikladnog materijala, sa po jednom faltom, s leve i desne strane u struku, i kosim džepovima na prednjoj strani. Na zadnjoj strani pantalona, s desne strane, nalazi se jedan paspul džep sa patnom koji se zakopčava sa unutrašnje strane. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

6) čarapa koje su klasične, dopiru do polovine lista, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

7) plitkih cipela koje su standardne, sa gornjištem od kože, sa polusjajem, ojačanjima na peti i prstima i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

8) poludubokih cipela koje su sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima uloškom, i termo uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, i postavljenog tankom kožom i na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

10) kaiša za pantalone koji je od kože sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

11) jakne koja je izrađena od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, patne se ne zakopčavaju. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca.”

Član 3.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Radna uniforma pripadnica Službe za zimski period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog oblika, i izrađuje se od tanjeg materijala. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje dugih rukava, klasičnog kroja, od prikladnog materijala sa košuljarskom kragnom. Na košulji se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) pantalona koje su klasičnog kroja od prikladnog materijala. Na bokovima, s jedne i druge strane, prošiven je lastiš. Na zadnjoj desnoj strani formiran je džep. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

4) džempera koji je klasičnog kroja od prikladnog materijala, širine i dužine, sa „ve” izrezom i ojačanjima na rukavima i ramenima. Na džemperu se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja džempera je 24 meseca;

5) šala koji je pleten, službene boje: teget-tamno plavi. Rok trajanja šala je 24 meseca;

6) podkape koja je uobičajenog kroja od prikladnog materijala, koja se koristi u zimskom periodu. Rok trajanja podkape je 24 meseca;

7) čarapa koje su klasične, dopiru do kolena, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

8) rukavica koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

9) poludubokih cipela koje su sa našivenim gležnjacima za 10 cm iznad članaka, sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima, i termo uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

10) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, i postavljenog tankom kožom, i na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

11) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

12) jakne sa skidajućim uloškom koja je od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanine i boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, ispod grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, a patne se ne zakopčavaju. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca;

13) mantila za kišu koji je klasičnog kroja, izrađen od vodoodbojnog materijala. Zakopčavanje je jednoredno-skriveno. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. U visini struka nalaze se otvori za ruke, zbog lakše manipulacije sa oružjem. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika dugmetom tamnoplave boje. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja mantila je 60 meseci.”

Član 4.

Član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Radna uniforma pripadnica službe za letnji period sastoji se od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja, izrađuje se od tanjeg materijala. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) košulje kratkih rukava, koja je od prikladnog materijala, klasičnog kroja, sa košuljarskom kragnom. Na košulji sa prednje strane, u visini grudi, nalaze se dva džepa sa faltom na sredini i patnom. Rukavi na košulji su sa manžetnama, dužine do početka nadlaktice. Košulja se zakopčava dugmadima plave boje. Na košulji se nalaze epolete, na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja košulje je 12 meseci;

3) majice kratkih rukava, klasičnog kroja od prirodnog materijala. Rok trajanja majice je 12 meseci;

4) majice kratkih rukava sa kragnom, od prirodnog materijala. Na levoj strani grudi ojačani otvori i čičak traka za značku sa identifikacionim brojem, na desnoj strani ušivena čičak traka za oznaku zvanja, na levom rukavu našivena traka za oznaku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija;

5) pantalona koje su klasičnog kroja, od prikladnog materijala. Na bokovima, s jedne i druge strane, prošiven je lastiš. Na zadnjoj desnoj strani formiran je džep. Rok trajanja pantalona je 24 meseca;

6) čarapa koje su klasične, dopiru do polovine lista, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

7) plitkih cipela koje su standardne, sa gornjištem od kože, sa polusjajem, ojačanjima na peti i prstima, i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

8) poludubokih cipela koje su sa gornjištem i od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima, i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom, a na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci;

10) kaiša za pantalone koji je od kože, sa klasičnim zakopčavanjem. Rok trajanja kaiša je 36 meseci;

11) jakne sa skidajućim uloškom koja je izrađena od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka, odnosno do gornjih delova džepova pantalona. Donji deo jakne, kao i donji deo rukava, izrađeni su od lajsne koja je od iste tkanina i boje kao jakna. Jakna je ravnog kroja i zakopčava se patent zatvaračem. Na prednjoj strani, u visini grudi, nalaze se patne. Ispod patni u bočnoj strani džepa nalazi se otvor za dodatne džepove, a patne se ne zakopčavaju. U bočnim šavovima jakne nalaze se paspuli ispod kojih su ušiveni zatvarači sa dva ključa, zbog lakšeg korišćenja opreme na opasaču. Na jakni se nalaze epolete na koje se stavljaju oznake zvanja, kao i ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem, na levoj strani grudi. Rok trajanja jakne je 24 meseca.”

Član 5.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Interventna uniforma pripadnika i pripadnica Službe se sastoji od sledećih delova:

1) kačketa koji je klasičnog kroja, izrađuje se od tanjeg materijala. Rok trajanja kačketa je 24 meseca;

2) kombinezona koji je (zimsko-letnja varijanta) klasičnog kroja. Rok trajanja kombinezona je 24 meseca;

3) majice kratkih rukava, klasičnog kroja, izrađene od prirodnog materijala. Rok trajanja majice kratkih rukava je 12 meseci;

4) majice dugih rukava, klasičnog kroja, izrađena od prirodnog materijala. Rok trajanja majice dugih rukava je 12 meseci;

5) poludubokih cipela koje su sa gornjištem od kože sa polusjajem, sa ojačanjima na peti i prstima, i termo uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

6) opasača koji je od kože, sa spojnicom za zakopčavanje, postavljenog tankom kožom, a na njemu se nalaze kožna futrola za pištolj, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke iste boje i od istog materijala, koje služe za nošenje delova opreme. Rok trajanja opasača je 60 meseci.”

Član 6.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Svečana uniforma pripadnika Službe sastoji se iz sledećih delova:

1) šapke za pripadnike Službe koja je klasičnog kroja. Rok trajanja je 24 meseca;

2) košulje koja je bele boje, klasičnog kroja, prikladnog materijala. Rok trajanja je 24 meseca;

3) bluze koja je izrađena od prikladnog materijala, ima revere i strukirana je. Rukav je dugačak i zakopčavanje je jednoredno sa četiri dugmeta tamno plave boje. Sa leve i desne strane bluze, u visini grudi, našiveni su džepovi sa faltom po sredini i imaju patne. Na donjem delu bluze, nalazi se po jedan džep sa patnom koji se zakopčava dugmadima tamnoplave boje. Bluza ima epolete. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem se zakopčavaju pored okovratnika dugmadima tamnoplave boje. Na epolete se stavljaju oznake zvanja u Službi. Iznad gornjeg levog džepa nalaze se ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem. Bluza ima šlic preklop na sredini leđnog dela. Sa unutrašnje leve strane, u visini grudi, nalazi se paspul džep. Rok trajanja je 24 meseca;

4) pantalona koje su klasičnog kroja, izrađene su od istog materijala kao i bluza. Nogavice sa strane imaju ušiven egalizir svetloplave boje. Rok trajanja je 24 meseca;

5) kravate koja je klasična, čvor ušiven, ima gumicu i regulator podešen za zakopčavanje. Rok trajanja kravate je 24 meseca;

6) rukavica koje su od belog platna, klasičnog kroja. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

7) čarapa koje su klasične, dopiru do kolena, od prikladnog materijala. Rok trajanja čarapa je 12 meseci;

8) plitkih cipela koje su elegantnog kroja, sa gornjištem od kože sa sjajem i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) mantila sa uloškom koji je klasičnog kroja tamnoplave boje, uložak je podešen za skidanje, a pojas je urađen od istog materijala kao i mantil. Zakopčavanje je dvoredno sa tri reda dugmadi. Reveri na mantilu su srazmerni u odnosu na veličinu mantila. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. Ispod struka na kukovima, sa obe strane, nalaze se džep lajsne. Mantil se opasuje kaišem sa šnalom. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika, dugmetom tamnoplave boje. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja je 24 meseca.”

Član 7.

Član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Svečana uniforma pripadnica Službe sastoji se iz sledećih delova:

1) šešira pripadnica službe koji je klasičnog kroja. Rok trajanja je 24 meseca;

2) košulje koja je bele boje, klasičnog kroja. Rok trajanja je 24 meseca;

3) bluze koja je izrađena od prikladnog materijala, ima revere i strukirana je. Rukav je dugačak i zakopčavanje je jednoredno sa četiri dugmeta tamno plave boje. Sa leve i desne strane bluze, u visini grudi našiveni su džepovi sa faltom po sredini i imaju patne. Na donjem delu bluze, nalazi se po jedan džep sa patnom koji se zakopčava dugmadima tamnoplave boje. Bluza ima epolete. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem se zakopčavaju pored okovratnika dugmadima tamnoplave boje. Na epolete se stavljaju oznake zvanja u Službi. Iznad gornjeg levog džepa nalaze se ojačani otvori za značku sa identifikacionim brojem. Bluza ima dva šlic preklopa na leđnom delu. Sa unutrašnje leve strane, u visini grudi, nalazi se paspul džep. Rok trajanja je 24 meseca;

4) suknje koja je klasičnog kroja, u visini kolena, rađene od istog materijala kao i bluza. Rok trajanja je 24 meseca;

5) mašne koja je klasična, čvor ušiven, ima gumicu i regulator podešen za zakopčavanje. Rok trajanja je 24 meseca;

6) rukavica koje su od belog prikladnog materijala, klasičnog kroja. Rok trajanja rukavica je 60 meseci;

7) unihop čarapa koje su za jednokratnu upotrebu, u boji kože;

8) plitkih cipela koje su elegantnog kroja, sa gornjištem od kože sa sjajem i uloškom. Rok trajanja cipela je 24 meseca;

9) mantila sa uloškom koji je klasičnog kroja tamnoplave boje, koji ima uložak podešen za skidanje i pojas urađen od istog materijala kao i mantil. Zakopčavanje je dvoredno sa tri reda dugmadi. Reveri na mantilu su srazmerni u odnosu na veličinu mantila. Mantil, na sredini zadnjeg donjeg dela, ima šlic preklop. Ispod struka na kukovima, sa obe strane, nalaze se džep lajsne. Mantil se opasuje kaišem sa šnalom. Mantil dopire do polovine listova nogu. Epolete su jednim krajem ušivene za orukavlje, a drugim krajem su pričvršćene pored okovratnika, dugmetom tamnoplave boje. Na epolete se stavljaju oznake zvanja. Rok trajanja je 24 meseca.”

Član 8.

U članu 26. stav 3. posle reči: ,,metala;” dodaju se reči: ,,u vencu se nalazi ukupno 18 žireva po devet na svakoj strani venca od kojih je pet na spoljašnjim listovima i četiri na unutrašnjem listovima venca;”.

Član 9.

U članu 34. stav 2. u tački 3) posle reči: ,,palica” dodaju se reči: „ sa futrolom”.

U stavu 4. posle tačke 8) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9), koja glasi:

,,9) zaštitno odelo za intervencije i nerede.”

Član 10.

Prilog 1 – Oznaka za šapku, šešir i kačket i deo Priloga 2 – Oznaka za rukav, koji je sastavni deo Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (,,Službeni glasnik RS”, broj 29/16), zamenjuju se novim Prilogom 1 – Oznaka za šapku, šešir i kačket i Prilogom 2 – Oznaka za rukav, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i sastavni su deo Pravilnika o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print