Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVILIMA PONAŠANJA INVESTICIONOG DRUŠTVA PRILIKOM PRUŽANJA USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2016)


Na osnovu člana 175. stav 4, a u vezi sa članom 241. i članom 262. stav 1. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15),
Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga

Član 1.

U Pravilniku o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga („Službeni glasnik RS”, br. 89/11, 44/12 i 46/16) član 36. menja se i glasi:

„Član 36

(1) Ispunjenje obaveza zajmoprimca mora biti obezbeđeno.

(2) Ukoliko je potraživanje iz stava 1. ovog člana obezbeđeno zalogom na finansijskim instrumentima, a zajmoprimac ne izmiri o dospelosti svoju obavezu nastalu iz ugovora o pozajmljivanju, zajmodavac može odrediti vrednost svog potraživanja u odnosu na vrednost pozajmljenih finansijskih instrumenata koju su oni imali na dan zaključenja tog ugovora ili na dan ispunjenja obaveze zajmoprimca i prodati založene finansijske instrumente u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.



❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print