Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 74/2016)


Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 39. stav 7. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15),
Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom

Član 1.

U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom („Službeni glasnik RS”, br. 89/11 i 14/13 – u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 9. st. 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 6.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print