Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.08.2021.

Zakon o izmenama Zakona o kulturi
("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)


Član 1.

U Zakonu o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16, 30/16 − ispravka, 6/20 i 47/21), u članu 16a stav 6. broj: „30” zamenjuje se brojem: „40”.

Član 2.

U članu 42. stav 5. broj: „30” zamenjuje se brojem: „40”.

Član 3.

U članu 46. stav 4. broj: „30” zamenjuje se brojem: „40”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o kulturi


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print