Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.04.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2017)


Na osnovu člana 10. stav 2, a u vezi sa članom 10. stav 5. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 i 63/16),
Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Branislava Goravica, Savo Đurđić, Aleksandar Pantić, Ivan Jovičić, Matija Radojičić, Slavica Milošević Gazivoda, izborni članovi iz reda sudija, Nela Kuburović, ministar pravde i Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na sednici održanoj 30. marta 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Član 1.

U Odluci o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16 i 24/17), član 3, u delu viši sudovi, tač. 2, 8. i 22. menjaju se i glase:

Naziv suda Broj sudija
2. Viši sud u Valjevu 9
8. Viši sud u Kragujevcu 15
22. Viši sud u Sremskoj Mitrovici 12

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 3.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print