Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
02.11.2016.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ELEMENTIMA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI UPRAVLJAČA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE I ŽELEZNIČKOG PREVOZNIKA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2016)


Na osnovu člana 38. stav 10. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RS”, br. 104/13, 66/15 – dr. zakon i 92/15),
Direktor Direkcije za železnice donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice

Član 1.

U Pravilniku o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice („Službeni glasnik RS”, broj 61/16), u Prilogu 1 – Elementi godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika, u delu III. PRAĆENjE I ANALIZA ZAJEDNIČKIH POKAZATELJA BEZBEDNOSTI, u stavu 1. tačka 1) podtačka (1) posle reči: „bezbednosti” dodaju se reči: „uključujući i podatke o nesrećama koje nisu značajne”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print