Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
31.08.2016.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)


Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12 i 29/15),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 7/15, 45/15, 56/15 i 88/15), u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku u delu „HHIV. Priložene isprave i dodatne informacije” u tački 4. „Zahtevi i izjave”, posle reči:

"Izjava o uvozu korišćene opreme I06 br./gggg”

dodaju se reči:

"Izjava uvoznika, odnosno izvoznika lekova u smislu Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama I37 br./gggg".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print